Referensvärden vattenkvalitet

Koi är fiskar med bra anpassningsförmåga både vad gäller vattnets hårdhet, som till pH och temperatur. Det spelar alltså inte så stor roll om man har mjukt eller hårt vatten, så länge värdena ligger stabilt. Svängningar i pH, temperatur och konduktivitet framkallar stress som kan leda till att fiskar blir sjuka och dör i förtid.

Var noga med att kontrollera din vattenkvalitet. Bäst är att använda dropptest. Testa alltid ammoniak och nitrit när du startar upp ett filter eller har hög belastning. Kolla pH och KH regelbundet om du har mjukt vatten. Rengör filterna och byt vatten ofta. Hur mycket som behövs avgörs av vilken belastning man har.

Temperaturen ska helst inte skifta med mer än 3 grader över ett dygn. I små eller grunda dammar kan temperaturskiftningar bli ett problem, speciellt på vår och höst när nätterna kan bli kalla.

Fortsätt läsa ”Referensvärden vattenkvalitet”

Sabbactisun

Sabbactisun för behandling av bakteriella infektioner på prydnadsfisk.Unik sammansättning av olika örtextrakt som stimulerar fiskens immunförsvar och påskyndar läkning av skadad vävnad. Produkten är helt fri från kemikalier och är 100% bionedbrytbar.

 • 1 liter koncentrat räcker för behandling av totalt 100.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 100 liter vatten, dagligen i upp till 14 dagar.
 • 0.5 liter normal räcker till totalt 10.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 20 liter vatten dagligen i upp till 14 dagar.Även lämplig som understödjande behandling vid acklimatisering av ny fisk och behandling med antibiotika. Samma dosering!

100 % naturlig och miljövänlig. Påverkar inte dina biofilter. Verksam även mot bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika. Helt nedbrytbar utan skadliga restprodukter.

Propolis spray, 50 ml

Koidokter Propolis Spray är en 100% naturlig produkt producerad av bi. Propolis är fullt av medicinska substanser från växtriket som bin samlar ihop ute i naturen och sedan använder i sin bikupa.  Propolis hämmar tillväxt av bakterier och svamp, fäster bra på vävnad och löser inte upp sig i vatten, egenskaper som gör att det lämpar sig väl för försegling av sår och rodnader på prydnadsfisk.

Använd Koidokter Propolis Spray som försegling av sår efter rengöring med desinfektionsmedel eller som förebyggande på mindre skrapsår och rodnader. Appliceras enkelt med spraymunstycke. Fäster bäst om sårytan är torr.

Morenicol Medic Box

Komplett kit för behandling av skador och sår på dammfisk.

Förpackningen innehåller:

 • Morenicol Sedation – 20 ml bedövningsmedel baserad på oil of clove.
 • Morenicol Wound Clean – 50 ml sårdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid.
 • Morenicol Propolis – 50 ml sår försegling baserad på propolis.
 • Förbrukningsmaterial – latex handskar

Morenicol Lernex AntiFlukes

För behandling av mask- och kräftdjursparasiter på prydnadsfisk. Morenicol Lernex Anti Flukes är effektivt mot Gyrodactylus och Dactylogyrus vilket numer är vanligt förekommande parasiter på koi och guldfisk. Gyrodactylus, skinnmask, föder levande ungar medan Dactylogyrus, gälmask, lägger ägg.Lernex är även effektivt mot Lernea (ankarmask) Argulus (karplus) Piscola (fiskigel) och Ergasilus (hoppkräfta)Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%. Dosering: 40 gram per 1000 liter dammvatten. Doseringsmått finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

Varningar:

 • Endast för prydnadsfisk
 • Håll utom räckhåll för barn
 • Förvara i rumstemperatur, torrt och mörkt.
 • Undvik kontakt med ögon och hud.
 • Andas inte in damm.
 • Förslut förpackningen väl

Koidokter Sedation, 60 ml

Koidokter Sedation innehåller 100% naturlig oil of clove och ska användas för mild sedering av prydnadsfisk. Clove oil är en biologisk produkt utan negativa biverkningar eller bieffekter för miljön. Rätt använd är Koidokter Sedation säkert och fisken återhämtar sig fort.

Dosering: 5ml per 10 liter vatten. Sedera alltid fisken utanför dammen i separat balja och håll den under konstant observation!

Tillbehör Mikroskop

Objektglas

Objektglas 76 x 26 mm. 50 st i ett paket.

Täckglas

Täckglas för fixering av preparat på objektsglas, 100 st i en ask. Finns i tre olika utföranden:

 • Standard 18 x 18 mm, tjocklek 0,13 – 0,17 mm
 • Extra stora, 22 x 40 mm, tjocklek 0,13 – 0,17 mm
 • Extra tunna, 22 x 22 mm, tjocklek 0.09 – 0,13 mm för höga förstoringar

Täckglaslyftare

Ett praktiskt sugverktyg för att lättare applicera täckglaset utan onödiga bubblor på preparatet.

Mörkfältstillsats till BMS mikroskop

En del halvgenomskinliga eller genomskinliga preparat syns bäst om de är belysta fast med en mörk bakgrund. Metoden ger i många fall bra kontrast, men du behöver kanske sitta i ett dunkelt eller mörkt rum för bästa utbyte. Monteras enkelt i mikroskopets filterhållare.

Bactoplus BSO, 1 liter

Sludge Buster – 1 liter räcker till 10.000 liter

Bactoplus BSO är en mix av levande mikroorganismer som är specialiserade på att bryta ner slam och organiskt avfall i vattenmiljöer. Dosera  20 ml Bactoplus BSO per 1,000 liter vatten. Omskakas innan dosering! Fördela Bactoplus BSO jämt över dammen och i filterna. Utrustning som UV ljus och ozon ska vara avstängt minst 3 dgr efter dosering. För bästa resultat tillsätt Bactoplus BSO varje vecka eller använd som komplement till Bactoplus Ohmizu. Verksam ner till 6 grader !

Fördelar med att använda Bactoplus BSO:

 • Minskar organiskt avfall i dammen och hjälper på så sätt till att hålla ner antalet patogena bakterier och parasiter.
 • Mindre slam i filterna vilket gynnar de goda nitrifikationsbakterierna.
 • Renar vattnet från partiklar, tungmetaller, rester av mediciner och klor

VirescoTM

Aqua/Koi/Digester

Förbättrar vattenkvaliteten och bekämpar alger på ett naturligt sätt med hjälp av mikrober som reducerar näringsämnen och bryter ner organiskt maierial i fiskdammen.

Viresco Aqua 25 g

Viresco Aqua lanserades hösten 1997 och var från början avsett att förbättra hälsa och tillväxt i kommersiella fiskodlingar. Att Viresco Aqua även visade sig effektivt mot alger kom som en positiv sidoeffekt. Aqua innehåller en mix av mikrober som tar bort nitrAt och reducerar fosfat, bägge en näringskälla för alger. Aqua innerhåller också smutsätande mikrober (Viresco Digester) som bryter ner organiskt slam som samlas runt om och på botten i dammar.

Viresco Koi 25 g

Våren 2000 kom VirescoTM Koi som till största delen består av de mikrober som sänker nivån av nitrAt. De flesta koidammar hålls mycket rena och tillåter pga sättet de är konstruerade på, en högre belastning. Mängden nitrAt som produceras ökar samtidigt som behovet av smutsnedbrytande mikrober inte är lika stort.

Viresco Digester 25 g

Viresco Digester är speciellt utvalda mikrober som bryter ner och tar bort organiska restprodukter. De smutsätande mikroberna tillsätts med fördel i början av hösten och om våren, för att städa upp ordentligt. Smuts och slam som samlas i dammar är den största orsaken till att fiskar blir sjuka. VirescoTM Digester håller dammen ren, så att sjukdomsalstrare förhindras växa till och dina koi hjälps på så sätt att hålla sig friska. VirescoTM Digester ingår som en del av VirescoTM Aqua.

Användar anvisningar

Fortsätt läsa ”VirescoTM”