Bactoplus BSO, 1 liter

Sludge Buster – 1 liter räcker till 10.000 liter

Bactoplus BSO är en mix av levande mikroorganismer som är specialiserade på att bryta ner slam och organiskt avfall i vattenmiljöer. Dosera  20 ml Bactoplus BSO per 1,000 liter vatten. Omskakas innan dosering! Fördela Bactoplus BSO jämt över dammen och i filterna. Utrustning som UV ljus och ozon ska vara avstängt minst 3 dgr efter dosering. För bästa resultat tillsätt Bactoplus BSO varje vecka eller använd som komplement till Bactoplus Ohmizu. Verksam ner till 6 grader !

Fördelar med att använda Bactoplus BSO:

  • Minskar organiskt avfall i dammen och hjälper på så sätt till att hålla ner antalet patogena bakterier och parasiter.
  • Mindre slam i filterna vilket gynnar de goda nitrifikationsbakterierna.
  • Renar vattnet från partiklar, tungmetaller, rester av mediciner och klor