Betalsätt

Produkter   » Damm » Koi apotek

Några varor från Koi apotek

12 36 72
Vid akut syrebrist i dammen samt för att avsluta behandling med kaliu...
Bedövningsmedel för prydnadsfisk.
Preparat för prydnadsfiskar mot Gyrodactylus, Dactylogyrus och cestoder.
Mot encelliga parasiter och sötvattensvamp på prydnadsfisk i dammar.
Puder för snabb försegling av sår på prydnadsfisk
Mot skinn- och gälmask, invärtes bandmask och fiskigel
Bedövningsmedel avsett för koi och annan prydnadsfisk. Aktiv substan...
Fish Pharma Triclam används mot skinn och gälmask (Gyrodactylus and D...
Preparat mot svampinfektioner på prydnadsfisk
Fish Pharma FMC används mot vita prick sjuka, costia och chilodonella.
Kirurgiska instrument i rostfritt stål avsedda för enklare veterinära...
För behandling av mask- och kräftdjursparasiter på prydnadsfisk
BaoBio FinMed är ett medel speciellt framtaget för behandling av skad...
Koidokter Propolis Spray är en 100% naturlig produkt producerad av bi...
Effektivt mot encelliga parasiter som Ichthyophtirius, Trichodina, Ic...
Fish Pharma GTC används mot alla encelliga parasiter och sötvattensva...
Komplett kit för behandling av skador och sår på dammfisk. Förpackni...
För behandling av bakteriella infektioner på prydnadsfisk. Unik samm...
För bedövning av prydnadsfisk vid t.ex sårrengöring. Aktiv substans:...
Aqua Silver fin & woundrepair  är en skonsam sårvårdsprodukt för pryd...
Effektiv behandling mot skinn och gälmask på prydnadsfisk.
Kusuri Masuizai – Koi Sedate är ett bedövningsmedel för fisk med en l...
Morenicol Lernex-Pro innehåller 3 olika aktiva substanser och är spec...
Använd Kusuri Roccal Wound Cleaner till att rengöra sår innan vidare ...
Kusuri Top Coat Sealer är en antibakteriell sårförseglingsvätska som ...
Sårspray för försegling av huden på prydnadsfisk.
Koidokter Sedation innehåller100% naturlig oil of clove och ska använ...
För rengöring av sår på prydnadsfisk. Desinficerar och avlägsnar död ...
Anti-Worm från The Koidokter, Maarten Lammens, är ett preparat mot s...
Används som oxideringsmedel av parasiter, bakterier och svamp på pryd...
Behandling mot Costia. 1 liter räcker till 25.000 liter vatten, 2 st ...
Kusuri Anti-Bac är en alkoholbaserad jodlösning som tränger in i vävn...

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen