Sabbactisun

Sabbactisun för behandling av bakteriella infektioner på prydnadsfisk.Unik sammansättning av olika örtextrakt som stimulerar fiskens immunförsvar och påskyndar läkning av skadad vävnad. Produkten är helt fri från kemikalier och är 100% bionedbrytbar.

 • 1 liter koncentrat räcker för behandling av totalt 100.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 100 liter vatten, dagligen i upp till 14 dagar.
 • 0.5 liter normal räcker till totalt 10.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 20 liter vatten dagligen i upp till 14 dagar.Även lämplig som understödjande behandling vid acklimatisering av ny fisk och behandling med antibiotika. Samma dosering!

100 % naturlig och miljövänlig. Påverkar inte dina biofilter. Verksam även mot bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika. Helt nedbrytbar utan skadliga restprodukter.

Propolis spray, 50 ml

Koidokter Propolis Spray är en 100% naturlig produkt producerad av bi. Propolis är fullt av medicinska substanser från växtriket som bin samlar ihop ute i naturen och sedan använder i sin bikupa.  Propolis hämmar tillväxt av bakterier och svamp, fäster bra på vävnad och löser inte upp sig i vatten, egenskaper som gör att det lämpar sig väl för försegling av sår och rodnader på prydnadsfisk.

Använd Koidokter Propolis Spray som försegling av sår efter rengöring med desinfektionsmedel eller som förebyggande på mindre skrapsår och rodnader. Appliceras enkelt med spraymunstycke. Fäster bäst om sårytan är torr.

Morenicol Medic Box

Komplett kit för behandling av skador och sår på dammfisk.

Förpackningen innehåller:

 • Morenicol Sedation – 20 ml bedövningsmedel baserad på oil of clove.
 • Morenicol Wound Clean – 50 ml sårdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid.
 • Morenicol Propolis – 50 ml sår försegling baserad på propolis.
 • Förbrukningsmaterial – latex handskar

Morenicol Lernex AntiFlukes

För behandling av mask- och kräftdjursparasiter på prydnadsfisk. Morenicol Lernex Anti Flukes är effektivt mot Gyrodactylus och Dactylogyrus vilket numer är vanligt förekommande parasiter på koi och guldfisk. Gyrodactylus, skinnmask, föder levande ungar medan Dactylogyrus, gälmask, lägger ägg.Lernex är även effektivt mot Lernea (ankarmask) Argulus (karplus) Piscola (fiskigel) och Ergasilus (hoppkräfta)Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%. Dosering: 40 gram per 1000 liter dammvatten. Doseringsmått finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

Varningar:

 • Endast för prydnadsfisk
 • Håll utom räckhåll för barn
 • Förvara i rumstemperatur, torrt och mörkt.
 • Undvik kontakt med ögon och hud.
 • Andas inte in damm.
 • Förslut förpackningen väl

Koidokter Sedation, 60 ml

Koidokter Sedation innehåller 100% naturlig oil of clove och ska användas för mild sedering av prydnadsfisk. Clove oil är en biologisk produkt utan negativa biverkningar eller bieffekter för miljön. Rätt använd är Koidokter Sedation säkert och fisken återhämtar sig fort.

Dosering: 5ml per 10 liter vatten. Sedera alltid fisken utanför dammen i separat balja och håll den under konstant observation!

Tillbehör Mikroskop

Objektglas

Objektglas 76 x 26 mm. 50 st i ett paket.

Täckglas

Täckglas för fixering av preparat på objektsglas, 100 st i en ask. Finns i tre olika utföranden:

 • Standard 18 x 18 mm, tjocklek 0,13 – 0,17 mm
 • Extra stora, 22 x 40 mm, tjocklek 0,13 – 0,17 mm
 • Extra tunna, 22 x 22 mm, tjocklek 0.09 – 0,13 mm för höga förstoringar

Täckglaslyftare

Ett praktiskt sugverktyg för att lättare applicera täckglaset utan onödiga bubblor på preparatet.

Mörkfältstillsats till BMS mikroskop

En del halvgenomskinliga eller genomskinliga preparat syns bäst om de är belysta fast med en mörk bakgrund. Metoden ger i många fall bra kontrast, men du behöver kanske sitta i ett dunkelt eller mörkt rum för bästa utbyte. Monteras enkelt i mikroskopets filterhållare.

Fish Pharma GTC

Fish Pharma GTC används mot alla encelliga parasiter och sötvattensvamp. Aktiv substans per liter: acriflavine 7 g, malakitgrön 7 g. Bruksanvisning: Dosera 17 ml per 1000 liter vatten dag 1, 3 och 5. Stäng av UV-ljus och Ozone generatorer under hela behandlingen. Byt 10% vatten dag 2 och 4 samt 25% på dag 6. Mata inte fiskarna under pågående behandling.

Varningar:

 • Använd ej denna produkt inomhus.
 • Använd skyddshanskar.
 • Håll utom räckhåll för barn.
 • Använd ej i vatten med en hårdhet under 5 dH.
 • Endast för prydnadsfisk.
 • Förvara i rumstemperatur.

Aqua Silver narcosis

Aqua Silver narcosis är ett bedövningsmedel avsett för koi och annan prydnadsfisk.Aktiv substans: Phenoxyetanol. Dosering: 5 ml per 10 liter vatten. Bruksanvisning: Mät upp lämplig mängd dammvatten i en balja. Tillsätt rätt dos bedövningsmedel och blanda väl. Låt stå 10 – 15 minuter innan du lägger i fisken. Efter några minuter i badet tappar fisken medvetandet och lägger sig på sidan. Ta upp fisken och lägg på en blöt handduk. Täck så mycket som möjligt av fisken med handduken för att skydda den. Efter utförd behandling sätts fisken tillbaka i dammen. För snabbare återhämtning, kan du hjälpa fisken med att få igång andningen genom att dra den framåt i vattnet med öppen mun eller hålla den vid t.ex filterreturen så att vattnet flödar in i munnen och över gälarna.

Läs mer om att söva koi här!

Aqua Silver Fin&Wound Repair

Aqua Silver fin & woundrepair  är en skonsam sårvårdsprodukt för prydnadsfisk med en stark läkande effekt på hud och fenor. Tränger in i vävnaden och sitter kvar mycket bra. Aqua Silver fin & woundrepair innehåller: Eth alkohol, propolis, M-oxylatVarningar:Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar.Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn

Morenicol Lernex Pro

Morenicol Lernex Pro innehåller 3 olika aktiva substanser och är speciellt utvecklad för resistenta gäl- och skinnmaskar på prydnadsfisk.

 • 1000 ml räcker till 20.000 liter dammvatten
 • 2500 ml – räcker till 50.000 liter dammvatten

Dosering: 1 ml per 20 liter dammvatten (50 ml per 1000 liter) Doseringsmått, 15 ml = 18 gram, finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

I början av behandling med Lernex-Pro kan parasiternas aktivitet öka, vilket irriterar fiskarna mer. Håll ett noga öga och se till att fisk inte kan hoppa ur dammen. Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%.