Referensvärden vattenkvalitet

Koi är fiskar med bra anpassningsförmåga både vad gäller vattnets hårdhet, som till pH och temperatur. Det spelar alltså inte så stor roll om man har mjukt eller hårt vatten, så länge värdena ligger stabilt. Svängningar i pH, temperatur och konduktivitet framkallar stress som kan leda till att fiskar blir sjuka och dör i förtid.

Var noga med att kontrollera din vattenkvalitet. Bäst är att använda dropptest. Testa alltid ammoniak och nitrit när du startar upp ett filter eller har hög belastning. Kolla pH och KH regelbundet om du har mjukt vatten. Rengör filterna och byt vatten ofta. Hur mycket som behövs avgörs av vilken belastning man har.

Temperaturen ska helst inte skifta med mer än 3 grader över ett dygn. I små eller grunda dammar kan temperaturskiftningar bli ett problem, speciellt på vår och höst när nätterna kan bli kalla.

Fortsätt läsa ”Referensvärden vattenkvalitet”

Frågor om karantän

Varför karantän?

Det finns minst två goda skäl till att ha en karantän. Det ena är om någon av ens koi blir sjuk eller drabbas av en skada. Man kan då isolera den från de andra och ge specifik vård som just den fisken behöver.

Andra anledningen är att undvika sjukdomsutbrott i sin fiskbesättning när man köper in nya koi. Flytt till ny miljö innebär stress som sänker immunförsvaret. Det gör ny fisk extra utsatt för patogener den antingen bär med sig själv, eller blir utsatt för i den nya omgivningen. En bra karantän är alltså ett sätt att skydda, både dina nya och gamla koi, den första kritiska tiden. Någon hundraprocentig garanti för att det inte kan uppstå problem, är karantänen däremot inte. Det är alltid ett risktagande att blanda in ny fisk. Karantän hjälper dock till att ’mota Olle i grind’ och kan bespara dig en massa onödig gråt och tandagnissel.

Fortsätt läsa ”Frågor om karantän”

Om Koi

Koi är intelligenta fiskar som behöver samma vård och omsorg som andra husdjur

Ordet koi är japanska och betyder karpfisk, vilket är precis vad koi är, helt vanlig karp. Det började för flera hundra år sedan med att japaner odlade vanlig karp till mat i sina vattenreservoarer. Med tiden uppstod mutationer som man sedan fortsatt att avla på i generationer. Resultatet är de vackra prydnadsfiskar vi ser idag. De kallas dammens levande juveler och finns i alla möjliga färger och mönster. Det arrangeras shower och utställningar runt om i världen, där koi samlare visar upp sina ögonstenar. De riktigt fina fiskarna betingar höga priser, men för den som inte tycker skönhet spelar så stor roll, finns också billiga.

Fortsätt läsa ”Om Koi”

Söva Koi

Det är lämpligt att använda någon typ av bedövningsmedel om man måste ta upp en fisk för att undersöka den mer grundligt, rengöra eventuella sår eller ge sprutor. Det minskar stressen för fisken samt underlättar hantering, vilket är en fördel om man ska kunna utföra någonting vettigt, utan att riskera skada fisken. 

Fortsätt läsa ”Söva Koi”