Fish Pharma GTC

Fish Pharma GTC används mot alla encelliga parasiter och sötvattensvamp. Aktiv substans per liter: acriflavine 7 g, malakitgrön 7 g. Bruksanvisning: Dosera 17 ml per 1000 liter vatten dag 1, 3 och 5. Stäng av UV-ljus och Ozone generatorer under hela behandlingen. Byt 10% vatten dag 2 och 4 samt 25% på dag 6. Mata inte fiskarna under pågående behandling.

Varningar:

  • Använd ej denna produkt inomhus.
  • Använd skyddshanskar.
  • Håll utom räckhåll för barn.
  • Använd ej i vatten med en hårdhet under 5 dH.
  • Endast för prydnadsfisk.
  • Förvara i rumstemperatur.