Frågor om karantän

Varför karantän?

Det finns minst två goda skäl till att ha en karantän. Det ena är om någon av ens koi blir sjuk eller drabbas av en skada. Man kan då isolera den från de andra och ge specifik vård som just den fisken behöver.

Andra anledningen är att undvika sjukdomsutbrott i sin fiskbesättning när man köper in nya koi. Flytt till ny miljö innebär stress som sänker immunförsvaret. Det gör ny fisk extra utsatt för patogener den antingen bär med sig själv, eller blir utsatt för i den nya omgivningen. En bra karantän är alltså ett sätt att skydda, både dina nya och gamla koi, den första kritiska tiden. Någon hundraprocentig garanti för att det inte kan uppstå problem, är karantänen däremot inte. Det är alltid ett risktagande att blanda in ny fisk. Karantän hjälper dock till att ’mota Olle i grind’ och kan bespara dig en massa onödig gråt och tandagnissel.

Vad ska man tänka på när man bygger en karantän?

  • Det måste finnas en fullgod filteranläggning. Ju mindre vattenmängd i förhållande till antal kilo fisk, desto större filterkapacitet krävs för att upprätthålla en bra vattenkvalitet.
  • Karantänen måste kunna hållas avskild från övriga vattenanläggningar. Helst inomhus dit bara du själv har tillträde. Har man karantänen förlagd nära eller inpå sin damm kan eventuell smitta spridas genom vattenstänk, fåglar eller andra djur. Risken är också stor att man själv tappar kontrollen över var man trampat runt och med vilka skor.
  • Bytes vatten måste kunna tas om hand på ett säkert sätt. Ett avlopp i direkt anslutning till karantänen är idealiskt. Ju mindre slabb desto bättre. En brunn till en stenkista under marken är det allra bästa. Det är förbjudet att leda vattnet till diken etc med förbindelse till naturliga vattendrag och sjöar. Kom också ihåg att det är du som djurägare, som bär ansvaret om sjukdomar överförs från din anläggning till det vilda.
  • Det behövs värme. Bygg därför inte större än nödvändigt och se till att isolera väl. Mindre mängd vatten är även till fördel vid medicinering och vattenbyten. Hänsyn måste dock tas till storlek på koi, då för trånga utrymmen kan orsaka stress på större fisk.Satsa på hygienen. Installera filter som är enkla att hålla rena och mata dem från ett bottenavlopp, som är det absolut mest effektiva på att dra ut smutsen. Ett ordentligt Bio-UV kan också vara väl värt sina pengar, om man vill kunna begränsa eventuella utbrott av infektioner.

Hur gör jag om jag inte har någon karantän?

Vid ny inköp gäller naturligtvis försiktighet även om man har en karantän, men har man ingen bör man vara extra noga och framförallt ska man vara medveten om att man spelar rysk roulette. Överväg därför först om det är värt att ställa det du redan har på spel.

  • Ta alltid god tid på dig att studera fisk och sälj anläggning. Köp inga koi om där är fisk som visar tecken på stress eller ohälsa och handla bara från säljare med välskötta vattenanläggningar. Tumma aldrig på dessa regler.
  • Som alltid gäller att säljaren måste kunna svara på var fiskarna kommer ifrån och hur länge han/hon haft dem hos sig.
  • Det är helt klart en fördel om temperaturen hemma i dammen är stabil över 20 grader innan man blandar i ny fisk. Undvik därför att köpa koi för tidigt på våren. Vänta hellre till lite längre fram på säsongen.
  • Köp aldrig om du inte till hundra procent, kan lita på att säljaren hållit ny importerad fisk i en regelrätt karantän. Det ska även finnas intyg på att fisken kommer från en sändning som är testad negativt, både för SVC och KHV.
  • Att alltid handla från ett och samma ställe eller hålla sig till fisk från en specifik odlare, kan visserligen göra att fiskarna är vana vid ungefär samma bakterieflora, men innebär för den sakens skull inte att de är friska eller inte bär på annan smitta.
Alla fiskar bär mer eller mindre på bakterier och parasiter. Normalt kan friska koi hantera dessa men om de blir stressade och immunförsvaret påverkas negativt, är det lätt att sjukdomsalstrare får chans att föröka sig ohämmat och plötsligt kan en epidemi vara på gång.

Potenta parasiter

Vita prick (Ichthyophthirius Multifiliis) är en av de vanligaste, samt mest dödliga sötvatten parasiterna och det är inte alls sällan att sjukdomen bryter ut i samband med import av koi. Parasiten triggas av svängande temperatur och känner även av stress hos sin värd. Den kan föröka sig från 4 grader upp till 32 men utbrott sker oftast mellan 15 och 25. Till skillnad från de flesta andra parasiter slår Ich hårt oavsett vilken kondition fisken är i och om behandling inte sätts in, kan man lida stora förluster. Överlevare utvecklar en typ av resistens och kan bära runt parasiter utan att vara sjuka.

Costia(Ichthyobodo necator) eller Bönformig hudgrumlare i akvariekretsar, är ytterligare en potent parasit som vid stora utbrott kan orsaka massdöd, speciellt bland yngre fiskar. Costia är en svaghetsparasit som ofta lever latent i lågt antal på fiskarna. Om tillfälle bjuds kan de föröka sig extremt fort, oavsett temperatur i vattnet. Parasiten är aktiv ända ner till 2 grader och kan på 14 dagar invadera fisk med tiotusentals individer per kvadratcentimeter. Costia är inte lika direkt kopplat till ny importerad fisk som Vita prick men är fullt kapabel att starta svåra utbrott bland stressad fisk.

Några elaka virus och bakterier

KHV (Koi Herpesvirus) är ett relativt nytt virus som härjat runt om i världen sedan slutet av 90-talet. Första kända fallet i Sverige kom år 2007. KHV är ytterst smittsamt och kan slå ut en hel besättning på 14 dagar. Det är mycket man fortfarande inte vet om KHV men studier visar att utbrott mest troligt sker i temperaturer mellan 18-28 grader. Viruset är inaktivt under 13 grader. Dödsfall kan förekomma redan 1-2 dagar efter det första tecknet på sjukdom. Oftast dör smittad fisk inom en tidsperiod på 1-4 veckor beroende på temperatur och utbrottets beskaffenhet.

SVC (Spring Viremia of Carp) orsakas av ett virus kallat Rhabdovirus carpio. Sverige har hitintills varit förskonat från SVC men sjukdomen finns, inte så långt ifrån oss, runt om i europa. Utbrott av SVC är liksom KHV starkt förknippat med temperatur. Rhabdoviruset slår oftast till på våren när vattentemperaturen stigit till ca 15 – 17 grader. Yngel kan dock insjukna vid temperaturer över 20 grader. Unga fiskar drabbas hårdare än äldre. SVC kan alltid misstänkas vid infektiös bukvattensot då flera fiskar insjuknar och dör på kort tid.

Aeromonas salmocidia (Carp Erythrodermatitis) Förr trodde man att Aeromonas Salmocidia mest drabbade odlad lax men nya rön visar på minst fyra olika underarter som var för sig angriper även andra fiskar, bl.a. då karp och guldfisk. Till skillnad från den mer vanliga Aeromonas hydrophilia, räknas salmocidia inte till opportunisterna utan är en renodlad patogen som lever på att angripa fisk. Sjukdomen överförs via vattnet men även parasiter tros vara inblandade. Salmocidia kan precis som virus ligga latent hos en bärare som sedan smittar andra utan att själv nödvändigtvis bli sjuk. Bakterien kan angripa blodbanorna direkt som akut blodförgiftning. Alternativt förstöra inre organ med bukvattensot som följd eller anta en mer kronisk form med svårläkta sår på kroppen.

Flavobacterium columnare(Columnaris disease) Det finns minst fyra olika stammar av columnaris, varav två är starkt virulenta och fullt potenta att orsaka massdöd i en fiskbesättning. Dessa bakterier, till skillnad från sina snällare kusiner, angriper gälarna direkt med gälröta som följd. Drabbad fisk dör ofta inom ett dygn från första symtomen och det är lätt att förväxla sjukdomen med KHV pga det snabba förloppet och skadorna på gälarna. Flavobakterier trivs bäst i temperaturer över 15 grader och slår oftast till i dammar med mycket fisk och hög organisk belastning. Stress och dålig vattenkvalitet, med förhöjda värden av ammoniak och nitrit, är andra välkända faktorer som kan trigga samtliga typer av Flavo-infektioner.