Koidokter Anti-Worm

Anti-Worm från ’The Koidokter’ Maarten Lammens, räcker till behandling av 50 m3 dammvatten

Koidokter Anti-Worm är ett preparat verksamt mot skinnmaskar (Gyrodactylus), gälmaskar (dactylogyrus) och invärtes maskar.

Dosering: 6 gram per 1000 liter dammvatten. Lös upp med lite dammvatten i en hink eller vattenkanna innan det administreras jämt i dammen. Mot gälmask upprepa behandlingen efter ca 6 dagar. Använd endast 80% av dosen om pH är lägre än 7!Filtret kan fortsätta att arbeta under behandlingen. UV och ozon stängs av i 4 dagar. En vecka efter den sista behandlingen görs ca 20% vatten. Det är tillåtet att mata fiskarna måttligt under behandlingstiden. Koidokter Anti-Worm innehåller flubendazol och skadar inte filtret

Varningar! Kan användas för alla dammfiskar utom arter av guldfisk, som kan få en allergisk reaktion på den aktiva substansen.Denna behandling ska inte kombineras med andra kemikalier.Används inte under 7 °C.Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.Undvik att svälja eller andas in damm.