Betalsätt

Medicinska preparat från eSHa

Eftersom just mediciner för fiskar är lite av min specialitet har ytterligare ett fabrikat tagits in i sortimentet för behandling av akvarium. Syftet är först och främst att få en så stor bredd som möjligt på aktiva substanser men också förpackningsmässigt för att passa olika storlek på akvarium. 

Just eSHa använder koppar som en av flera substanser i vissa av sina preparat. Koppar är både mycket giftigt och oberäkneligt beroende på vilken kemiska sammansättning vattnet i akvariumet har. Anledning till att jag ändå valt att ta in produkterna, är just för att öka bredden och få fler behandlingsalternativ. Resistens bland parasiter och bakterier är ett växande problem och motvekas bäst om man kan alternera mellan olika aktiva substanser när man måste behandla. Allra bäst är naturligtvis att förebygga sjukdomar så att behandling med kemikalier och medicinska substanser kan undvikas helt.

Varor som nämns i nyheten

Hexamita är ett unikt preparat som bekämpar sjukdom hos diskus och an...

Behandla med kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat, KMnO4 är ett salt med många användningsområden. I koidammen används kaliumpermanganat, KP, främst till bekämpning av parasiter men även bakterier, svamp och organiska föroreningar i vattnet oxideras för att sedan filtreras bort. KP kan vara en stressfull och påfrestande behandling. Det är framför allt syrebristen som uppstår i vattnet som är ansträngande men oxidationen skadar också de yttersta cell lagren vilket stressar fisken. Detta till trots har behandling...

Läs hela artikeln på min blogg www.anneihunneberga.com

Varor som nämns i nyheten

Används som oxideringsmedel av parasiter, bakterier och svamp på pryd...

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen