Betalsätt

Koi Med - Mediciner för koi

Koi Med® är ett tyskt varumärke och deras medicinska preparat tillverkas av ett godkänt apotek i Tyskland. Främst har jag valt att ta in Koi Med® för deras sortiment avsett för sårvård. I deras serie ingår bl.a. bedövningsmedel i två förpackningsstorlekar. En liten på 100 ml och en stor ekonomiförpackning på 500 ml, för dem som har stora koi eller behöver behandla fisk många gånger utanför vattnet. 

Utöver produkter för sårvård har Koi Med® även produkter för behandling av parasiter och bakterier samt diverse vattenvårds preparat. Här mjukstartar jag med medel mot skinn- och gälmask samt kräftparasiter som fisklus och ankarmask.

Har du frågor om Koi Med® och deras sortiment är du välkommen att kontakta mig.

Varor som nämns i nyheten

Bedövningsmedel för prydnadsfisk.
Mot skinn- och gälmask, invärtes bandmask och fiskigel

Lär dig mer om Sötvattensvamp

Saprolegnia benäms som svamp är egentligen inte är någon riktig svamp. Rent vetenskapligt klassas Saprolegnia till Oomyceter, och är mer närbesläktad med brun- och kiselalger. Skillnad är att alger är fotosyntetiska och behöver ljus för sin energiomsättning medan Saprolegnia livnär sig saprofytiskt. Alltså på dött organiskt material. Dock finns studier som visar att vissa arter av Saprolegnia är benägna att angripa levande vävnad och kan rent av kallas för parasiter. Därbland S. parasitica och S. diclina, som man ofta var för sig, eller tillsammans hittar i sår på levande fisk.

Läs mer om hur du förebygger och behandlar svampangrepp på min blogg www.anneihunneberga.com

 

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen