Betalsätt

Lär dig mer om Sötvattensvamp

Saprolegnia benäms som svamp är egentligen inte är någon riktig svamp. Rent vetenskapligt klassas Saprolegnia till Oomyceter, och är mer närbesläktad med brun- och kiselalger. Skillnad är att alger är fotosyntetiska och behöver ljus för sin energiomsättning medan Saprolegnia livnär sig saprofytiskt. Alltså på dött organiskt material. Dock finns studier som visar att vissa arter av Saprolegnia är benägna att angripa levande vävnad och kan rent av kallas för parasiter. Därbland S. parasitica och S. diclina, som man ofta var för sig, eller tillsammans hittar i sår på levande fisk.

Läs mer om hur du förebygger och behandlar svampangrepp på min blogg www.anneihunneberga.com

 

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen