Om Koi

Koi är intelligenta fiskar som behöver samma vård och omsorg som andra husdjur

Ordet koi är japanska och betyder karpfisk, vilket är precis vad koi är, helt vanlig karp. Det började för flera hundra år sedan med att japaner odlade vanlig karp till mat i sina vattenreservoarer. Med tiden uppstod mutationer som man sedan fortsatt att avla på i generationer. Resultatet är de vackra prydnadsfiskar vi ser idag. De kallas dammens levande juveler och finns i alla möjliga färger och mönster. Det arrangeras shower och utställningar runt om i världen, där koi samlare visar upp sina ögonstenar. De riktigt fina fiskarna betingar höga priser, men för den som inte tycker skönhet spelar så stor roll, finns också billiga.

Koi är intelligenta fiskar med väldigt god uppfattning om sin omgivning. De har alla en egen personlighet och har man väl haft dem i sin damm är det svårt att vara utan. Med rätta förhållanden kan de växa sig riktigt stora och det är inte alls ovanligt att de blir tama och äter ur din hand.

Det sägs att en koi kan bli över 100 år, vilket kanske är en sanning med modifikation. Däremot vet vi att koi kan bli väldigt gamla om vi sköter dem väl. För sköta dem måste man. Även om koi är väldigt tåliga kräver de en hel del för att hålla sig friska och må bra. Som koi ägare måste man alltså vara beredd på mycket arbete och många utmaningar. Men i gengäld ger dessa magnifika fiskar också väldigt mycket glädje tillbaka.

Några goda råd för att hålla fisken frisk
  • Var noga med var du köper dina koi. Hitta en handlare du känner förtroende för. Ta god tid på dig att kolla att försäljningskaren ser väl skötta ut och att fiskarna verkar friska. Fråga var fiskarna kommer ifrån, om de har gått i karantän och om de är testade för KHV och SVC. Finns inget dokumenterat karantänsförfarande, ska du inte köpa fiskar där.
  • Håll nya fiskar i karantän.Det är en god idé att skaffa ett extra kar som man kan hålla nya fiskar i en tid innan man släpper ihop dem med de andra. Det är alltid stressfullt för fisk att flytta till ny miljö och risken att eventuella sjukdomar bryter ut ökar eftersom immunförsvaret sätts tillbaka. Genom att hålla nya i karantän förhindrar man eventuella sjukdomsutbrott att sprida sig till det gamla beståndet. Karantänen ger även de nya fiskarna tid att i lugn och ro anpassa sig till nytt vatten så att de bättre kan stå emot sjukdomsalstrare som kan finnas ute i dammen.
  • God vattenkvalitet. A och O i all fiskhållning är att upprätthålla en bra vattenkvalitet. Misslyckas man med det kommer problemen som ett brev på posten. Viktigt är att hålla rent i dammen och i filterna samt byta tillräckligt med vatten. Ammoniak och nitrit är förrädiska föroreningar som kan ackumuleras i vattnet utan att det syns. Både ammoniak och nitrit är skadligt för dina fiskar redan vid mycket små mängder. Testa därför vattnet i dammen regelbundet. Andra parametrar som är av stor vikt är pH och temperatur, som ska ligga så stabilt som möjligt.
  • Bra foder.  Kosta på dina koi ett foder som är avsett för koi och som är tillverkat av bra råvaror. Köp bara foder som är producerat på ett säkert sätt i godkända fabriker. Ge aldrig gammalt foder och kom ihåg att bäst före datum gäller för oöppnad förpackning. Fyll gärna en mindre spann med mat och förvara resten väl förslutet på en mörk, sval plats. Variera med färska grönsaker för att säkerställa behovet av särskilt vitaminer.
  • Daglig uppsikt. Ta dig tid att studera fiskarna varje dag. Utmärkt tillfälle har man vid matning då de kommer upp till ytan för att äta. Titta efter sår eller rodnader. Kolla så att alla rör sig normalt och käkar med god aptit.
  • Låg fisktäthet. Undvik att ha för mycket fisk i din damm. Ett riktmärke är max 50 cm fisk per kubik vatten. Vilket innebär högst 5 st små koi på 10 cm eller 1 st koi på 50 cm. För tätt bestånd stressar fisken och ökar trycket från sjukdomsalstrare. Belastningen på vattnet höjs vilket ställer större krav på både skötsel och anläggning.
  • Ta in dina koi på vintern om du inte har möjlighet att värma din damm. Koi är inte lika härdiga som till exempel guldfisk och kan få stora problem om vattentemperaturen sjunker under 4 grader. Helst ska koi inte hållas i lägre temperatur än 8 grader. Det bästa är om man kan vinterförvara sina koi i en temperatur mellan 12 – 17 grader.