Betalsätt

Produkter   » Damm » Koi apotek » Sårvård » Produkt

Koi Med Sleep

Koi Med Sleep

KOI MED® Sleep 100/500ml

Sammansättning och verkningssätt: 100 ml KOI MED Sleep innehåller 100ml ethylenglicolmonophenyleter. Endast för beredning av bedövningsbad. Preparatet absorberas via gälarna och påverkar därefter fiskens centrala nervsystem. Beroende på vattentemperatur tar det 30-180 sekunder för fisken att somna. När fisken lagt sig på sidan och inte längre reagerar på stimuli kan den hanteras utanför vattnet på ett lugnt och säkert sätt.

Användningsområde: Lugnande medel för sövning av prydnadsfisk utan stress. Kan även användas för skonsam avlivning av prydnadsfisk.

Biverkningar: Okontrollerad utsöndring av slem och blödning i gälarna p.g.a stress kan förekomma.
Interaktion med andra preparat: Inga hittills kända.

Doseringsanvisningar: För prydnadsfisk, om inget annat föreskrivs, tag 5 ml KOI MED® Sleep per 10 liter vatten. Blanda väl tills preparatet löst sig i badet.

Administrering: Lämna aldrig fisken obevakad i bedövningsbadet. Kontrollera noga gälrörelserna. Om fisken upphör att andas ta den ur bedövningsbadet och placera den i rent dammvatten. För att väcka fisken rör den fram och tillbaka med öppen mun i rent dammvatten tills den andas normalt igen.

Observera: Om det tar mer än 3 minuter för fisken att somna vid en temperatur runt 20° C, finns risk för skador på gälar och inre organ. I sådana fall, avbryt och flytta fisken tillbaka till rent dammvatten då fortsatt exponering kan leda till att fisken inte vaknar igen.

Varningar: Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med rent vatten. Hälsovådligt vid inandning och förtäring. Undvik hudkontakt. Använd skyddshanskar.
Endast för prydnadsfisk.

Förvaring: Förvaras väl försluten i temperatur kring 15- 25°C. Håll utom räckhåll för barn. Utgångsdatum, se etikett.

Övrig information: För avlivning av fisk, använd dubbel dos och låt fisken ligga i badet minst 30 minuter tills gälrörelserna avstannat helt. När fisken tas ur badet rekommenderas strupskärning för att säkerställa att fisken inte vaknar upp igen.

Fabrikat: Koi Med

Artnr: Benämning: Lager: Pris: Antal:
km01 Sleep 100 ml (Lägg till i Önskelistan ) Lagervara 195,00/st
km02 Sleep 500 ml (Lägg till i Önskelistan ) Lagervara 545,00/st Slut i lager

Tillbaka

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen