Betalsätt

Produkter   » Damm » Koi apotek » Parasiter » Produkt

Koi Med Worm-Ex

Koi Med Worm-Ex

KOI MED® Worm-Ex® 40g (räcker till 8000 liter)

Sammansättning: 100 g KOI MED Worm-Ex innehåller 50 g praziquantel. Hjälpmedel: naturligt mineral

Användningsområde: KOI MED ® Worm-Ex är ett preparat avsett för prydnadsfisk (e.g. Koi karp) för att eliminera parasiter av typen skinn- och gälmask (Gyrodactylus, Dactylogyrus), fiskigel (Piscicola), bandmask (Cestoda).

Kontraindikationer och biverkningar: Inga kända. Om biverkningar misstänks vänligen informera din veterinär eller återförsäljare. Interaktion med andra preparat inga kända.  Dock rekommenderas att undvika samtidig behandling med preparat innehållande formaldehyd.

Doseringsanvisningar: För prydnadsfisk, om inget annat föreskrivs, dosera 5 g - 8 g per 1000 liter vatten.

Blanda pulvret med en liten andel ljummet vatten och tillsätt sedan mer vatten för efterhand. Skaka om väl för att få en jämn lösning. Om det ändå klumpar sig tillsätt KOI MED® Disinfection. Fördela lösningen jämt över dammens yta med exempelvis en vattenkanna. Upprepa efter 10 dagar för att bli av med gälmask som lägger ägg eller för att säkra ett gott resultat vid svåra angrepp. Byt 30 % av vattnet mellan behandlingarna. Kan även administreras oralt, fråga din veterinär.

KOI M ED® Worm-Ex bryts gradvis ner med solljus. Det är biologiskt aktivt upp till 14 dagar utan att fiskarna tar skada. Tack vare den långa verkningstiden elimineras de flesta nya maskar som kläcks. Slå av UV-C och ozon samt ta bort aktivt kol ur filterna minst 48 timmar efter administrering. Om vattenbyten måste göras under behandlingstiden dosera 5 g per 1000 liter nytt vatten. Vid behandling under 10°C, rekommenderas vattenbyte med 10 -20 % efter 20 dagar.

I fall av överdosering: Det finns ingen antidot mot Praziquantel. Börja byt vatten eller flytta fiskarna till rent vatten.

Säkerhetsföreskrifter: Håll utom räckhåll för barn. Vid ögonkontakt skölj ögonen noga. Undvik hudkontakt. Använd ej till fisk avsedd för konsumtion. Använd skyddshanskar. Rester av preparatet lämnas till insamling för läkemedel.

Miljöföreskrifter: För att förhindra att läkemedel sprids i miljön använd endast KOI MED Worm-Ex i dammar eller akvarium med slutet system eller som har rening på avgående vatten.

Förvaring och utgångs datum: förvaras i orginalförpackningen väl försluten, torrt och under 25 °C. Utgångsdatum, se etikett.

Fabrikat: Koi Med

Artnr: Benämning: Lager: Pris: Antal:
km03 Worm-Ex, 40 g (Lägg till i Önskelistan ) Lagervara 285,00/st Slut i lager

Tillbaka

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen