Betalsätt

Produkter   » Damm » Koi apotek » Parasiter » Produkt

Tripond Mask-medikament

Tripond Mask-medikament

Användningsområde: Preparat för prydnadsfiskar mot skinnmaskar (Gyrodactylus), gälmaskar (Dactylogyrus) och bandmaskar (cestoder).

Symptom: Vid kraftiga angrepp av gälmask kan ökad andningsfrekvens iakttas liksom svullnad i gälarna med lätt utåt stående gällock. Huvudet kan framstå som stort i förhållande till kroppen. Fiskar med mycket gälmask äter i regel sämre.
Fiskar med bandmask är ofta magra, trots normalt ätbeteende. Vid angrepp av hudmaskar försöker fisken bli av parasiterna genom att skrubba sig mot botten eller andra föremål i dammen.

Kontraindikationer och biverkningar:
Inte känt. Om du märker några biverkningar, vänligen meddela din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Doseringsanvisningar:
Före behandling byt 1/2 av vattnet. Dosera 50 ml maskmedel per 1000 liter dammvatten. Rör ut preparatet innan administerering i typ en hink med vatten och fördela det sedan jämt över vattenytan. UV-ljus ska stängas av. Byt 3/4 av vattnet nästa dag. Vid skinnmask räcker i regel behandling 1 gång. Ägg från gälmask dör inte varför behandling mot gälmaskar bör upprepas två gånger med 1 till 1½ veckas mellanrum.

Ha dammen under uppsikt under behandlingen. I dammar med en stor biomassa (Mikroorganismer i filtret, sand, etc.), kan praziquantel öka bakterietillväxten, vilket kan leda till syrebrist.

Vid bakteriell grumlighet eller tecken på syrebrist påbörjas vattenbyte omedelbart. Syresätt dammen väl under behandlingen!

I fall av överdosering: Byt 50% av vattnet och filtrera genom aktivt kol.

Förvaring:
Förvara mörkt i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Varningar: Endast för prydnadsfisk av arterna karp, Perciformes, havskatt och Cyprinodontiformes. Får ej användas på fisk avsedd för livsmedel. Farligt för ryggradslösa djur, så som sniglar, musslor, räkor och andra. Vid behov måste dessa flyttas innan behandling påbörjas. Använd ej efter utgångsdatum.

Särskilda anvisningar för destruktion av Veterinärmedicinska läkemedel:
Rester av preparatet lämnas till insamling av läkemedel.

Sammansättning:
1 ml mask medicinering ingår: 40 mg praziquantel

500 ml räcker för 10.000 liter damm vatten

Fabrikat: Tripond

Artnr: Benämning: Lager: Pris: Antal:
tp12 Mask-medikament, 500 ml (Lägg till i Önskelistan ) Lagervara 325,00/st Slut i lager

Tillbaka

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen