Betalsätt

Produkter   » Damm » Koi apotek » Parasiter » Produkt

Tripond Parasit-medikament

Tripond Parasit-medikament

Användningsområden:
Effektivt mot parasiter (protozoer) som Ichthyophtirius,Trichodina, Ichthyobodo, Chilodonella, Oodinium etc.

Kontraindikationer och biverkningar:
Inte känt. Om du märker några biverkningar, vänligen meddela din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Dosering:
Dag 1: parasit 20 ml läkemedel per 1000 liter dammvatten
Dag 3: parasit 15 ml läkemedel per 1000 liter dammvatten
Dag 7: parasit 15 ml läkemedel per 1000 liter dammvatten

Mät upp rätt mängd enligt doseringen ovan och späd med vatten innan det fördelas jämt över ytan av dammen.
Stäng av UV-ljus, ozon etc. och ta bort eventuellt aktivt kol ur filterna.
Preparatet kan skada filterbakterierna. Administrera i skymningen, då de aktiva substanserna kan brytas ned för snabbt vid stark UV-strålning.

I fall av överdosering: Byt 50% av vattnet.

Förvaring: Skyddat från ljus och utom räckhåll för barn.

Varningar: Får inte användas ihop med andra preparat. Endast
för sällskapsfiskar. Farligt för ryggradslösa djur, så som sniglar, musslor, räkor och andra. Vid behov måste dessa flyttas innan behandling påbörjas. Använd ej efter utgångsdatum.

Särskilda anvisningar för destruktion av Veterinärmedicinska läkemedel:
Rester av preparatet lämnas till insamling av läkemedel.

Sammansättning:
100 ml parasit medikament ingår:
250 mg Methylthioniumchlorid
100 mg Malakitgrönt
50 mg Methylrosaniliniumchlorid
30 mg Acriflaviniummonochlorid

Förpackning →  Räcker för full behandling av (3 st doseringar) 
500 ml  10.000 liter dammvatten
1 liter

 20.000 liter dammvatten

Fabrikat: Tripond

Artnr: Benämning: Lager: Pris: Antal:
tp09 Parasit-medikament, 500 ml (Lägg till i Önskelistan ) Lagervara 235,00/st
tp10 Parasit-medikament, 1000 ml (Lägg till i Önskelistan ) Lagervara 335,00/st

Tillbaka

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen