Betalsätt

Snabbguide vanliga sjukdomssymtom

 

Ett symtom kan ha flera orsaker men ofta finns det mer än ett symtom med i bilden, vilket ihop med omständigheterna kan ge ledtrådar till vad en fisk är sjuk av. Tillgång till vattentester och ett mikroskop är alltid en stor fördel när man ska ställa en diagnos. Utan dessa redskap blir det mer rena gissningar genom uteslutningsmetoden.

Har du sjuka fiskar och behöver hjälp, är du alltid välkommen att kontakta mig. Se kundtjänst!

 

Symtom

Orsak

Åtgärd

Passivitet, klampade fenor, dålig aptit

Dålig vattenkvalitet

Parasit eller bakterieangrepp

Smärta

Kontrollera vattenkvaliteten. Framförallt ammoniak, nitrit och pH.

Ta skrap för att konstatera om det finns mycket parasiter eller bakterier på fiskarna.

Snappar luft vid ytan eller hänger apatiskt i vattenytan.

Syrebrist i vattnet, pH-krasch, nitritförgiftning, annan förgiftning.

Parasit, bakterie eller virusangrepp på gälarna

Kontrollera KH, pH och nitrit. Öka syresättningen i vattnet. Gör ett rejält vattenbyte och kontrollera om det finns mycket slam i dammen.

Ta upp och kontrollera om det finns skador på gälarna. Ta skrap för att få en status på eventuella parasiter.

Tjockt slemlager

Dålig vattenkvalitet

Hög organisk belastning.

Behandling med kemikalier

Parasit eller bakterieangrepp

Virus

Kontrollera vattenkvaliteten. Gör ett rejält vattenbyte och kontrollera om det finns mycket slam i dammen.

Ta skrap för att konstatera om det finns mycket parasiter eller bakterier på fiskarna.

Upprepat kliande

Hoppar

Överaktivitet/inaktivitet

Dålig vattenkvalitet

Behandling med kemikalier

Parasiter

Smärta eller obehag

Kontrollera speciellt ammoniak och pH. Kan det finnas klor eller svavelväte i vattnet?

Gör ett rejält vattenbyte, rengör dina filter.

Ta skrap och kolla efter parasiter i mikroskop

Svullen buk

Invärtes tumörer eller cystor = fasta knutor som putar ut.

Romstinn hona känns i regel mjuk.

Romstockning (Dystocia) = honans rom angrips av bakterier och börjar ruttna i buken. Mycket vätskeansamling i buken och rödsprängt skinn. Överutfodring och fetma ökar risken för romstockning.

Leverförfettning = orsakas i första hand av foder som brister i sin näringsmässiga sammansättning. Även överutfodring, utfodring av gammalt, förorenat foder (mycotoxiner och mögel) eller foder som innehåller transfett, kan vara anledning till att fiskar utvecklar sjukdomen. 

Tumörer kan i vissa fall opereras bort av veterinär. Invärtes tumörer diagnostiseras säkrast med röntgen.

Bakterieangripen rom kan bara avlägsnas genom operation utförd av en veterinär.

 

Finns ingen bot, bara förebygga genom att inte överutfodra och ge ett rätt anpassat kvalitetsfoder.

Uppsvälld kropp (dropsy)

Vanliga orsaker är dålig vattenkvalitet och bakterieangrepp.

 

Virus, SVC (Spring viremia of Carp), infektös dropsy. Bryter ut på våren. Anmälningspliktig!

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att upprätthålla den osmotiska balansen i cellerna varpå fisken sväller upp av vatten.

Behandla med antibiotika i separat tank. Salta vattnet till 0,7 % i 10 dagar och sänk sedan gradvis.

Vid misstanke om SVC kontakta Jordbruksverket.

Resta fjäll

Hela kroppen: se Uppsvälld kropp (dropsy)

Begränsade områden: bakterieangrepp ofta till följd av parasiter och bristande vattenkvalitet.

Ta skrap för att konstatera om det finns mycket parasiter eller bakterier på fisken.

Sänk bakterietrycket i dammen!

Utåt stående ögon

Parasiter

Stress termo- och osmoreglering

Njursvikt (båda ögonen i kombination med uppsvälld kropp) 

Tumörer

Fisktuberkulos (ofta i kombination med avmagring) Obs! zoonotisk sjukdom

Utred parasitstatus på fisken.

Har temperatur eller hårdhet i vattnet förändrats?

Njursvikt, se uppsvälld kropp (dropsy)

Invärtes tumörer diagnostiseras säkrast med röntgen eller ultraljud.

För att bekräfta fisktuberkulos, skicka swabb till lab. (smittsamt, även till människa)

Insjunkna ögon

Stress, utarmning

Bakterieinfektioner, e.g. Columnaris

KHV (Koi Herpes Virus) Anmälningspliktig!

CEV (Carp Edema Virus)

I fall av bakterie- eller virusinfektioner finns ofta även andra kliniska symtom

Viktigt att utreda stresspåverkan och åtgärda orsaker till stress.

Columnaris, se Ludd eller beläggningar

Vid misstanke om KHV kontakta Jordbruksverket

Gråa ögon

Bakterieangrepp

Ögonmask (Digenea)

Trauma, överdosering med kemikalier

Näringsbrist

Kontrollera vattenkvaliteten!

Vid misstänk bakterieangrepp behandla med antibiotika.

Om ögonmask viktigt att bryta parasitens cykel där fisk bara är en mellanvärd.

Se över foder och näringsintag för dina fiskar.

Eroderade eller trasiga fenor

Dålig vattenkvalité; smutsigt eller nedsatt filterfunktion, ammoniak

Bakterieangrepp

Näringsbrist/stress

Kannibalism

Kontrollera vattenkvaliteten, framförallt ammoniak och pH. Stor organisk belastning ökar risk för bakterieangrepp.

Se över foder och näringsintag för dina fiskar.

Ha inte avvikande fiskar typ slöjstjärtar och fjärilskoi ihop med vanliga koi i trånga utrymmen

Rödsprängda fenor/kropp

Dålig vattenkvalitet

Hög organisk belastning.

Överdosering medicinering/gift i vattnet

Parasit och bakterieangrepp

Virus

Kontrollera vattenkvaliteten, samtliga parametrar. Byt rejält med vatten och rengör filter.

Vid misstanke om förgiftning, byt vatten!

Ta skrap för att konstatera om det finns mycket parasiter eller bakterier på fisken.

Sår, rodnader

Bakterieangrepp ofta till följd av dålig vattenkvalité eller parasitangrepp.

Solbränna kan misstänkas om fiskarna inte är vana vid sol och rodnaden är lokaliserad till uppe på ryggen. Endast skinnet mellan fjällen är sårigt vilket ger rodnaden något av en rutnätskaraktär.

Kontrollera vattenkvaliteten, samtliga parametrar.

Ta skrap för att konstatera om det finns parasiter.

Sänk bakterietrycket i dammen. Utred troliga orsaker till högt bakterietryck.

I fall av solbränna, skydda dammen för sol!

Ludd eller beläggningar

Vit beläggning som inte går att skrapa av = skadat slemlager (kan trilla av senare)

Saprolegnia = sötvattensvamp

Epistylis = parasit

Columnaris = bakterieangrepp (fint ludd, ofta på mun eller rygg ned på sidorna)

Pseudomonas fluorescens kan ge grönaktig beläggning!

Skadat slemlager = oftast överdosering kemikalier eller dålig vattenkvalitet (ammoniak)

Ta skrap för att ställa säker diagnos. Behandling är olika beroende på vad det är.

Om det handlar om Saprolegnia eller bakterieangrepp bör drabbade fiskar isoleras så fort som möjligt.

Vita prickar

Parasitangrepp av antingen Ichthyophthirius multifilis eller Oodinium Pillilarus (gulaktig). Lekmogna hanar kan ha prickar på gällocken och på bröstfenorna.

Allmän störning i slemproduktionen pga. medicinering, hög organisk belastning eller diverse mikroorganismer i miljön

Ta skrap vid misstanke om utbrott av Ichthyophthirius multifilis eller Oodinium Pillilarus. Bägge dessa kan leda till stora fiskförluster om det inte behandlas på rätt sätt i tid!

 Kontrollera vattenkvaliteten!

Diverse vårtor, utväxter, plättar mm

Papilloma = Oftast godartade utväxter orsakade av virus. Mest känt är Karp Pox, vita vaxartade plättar, koppor och plitor. Speciellt pox på munnen tenderar att kunna övergå till permanenta godartade utväxter.

 

För det mesta ofarligt och eftersom det i regel handlar om virus kan man heller inte göra mycket åt det.

Pox försvinner i regel av sig själv. Man kan prova att inaktivera viruset genom att höja temperaturen. Om ej kallt, se över stressnivån i din anläggning!

Oförmögen att upprätthålla neutral flytkraft

 

 

Obalans i vattnet, typ trillar åt sidan

 

 

 

Simmar knyckigt

 

Kan inte hålla sig flytande utan att simma, eller står på huvudet på botten = Inflammerad simblåsa. Parasit (typ Myxosporean) eller virus (SVC). Sekundär bakteriell infektion.

Kan inte simma neråt = ofta relaterat till matsmältningsapparaten. Överutfodring, förstoppning eller luft i magtarmkanalen. Mer vanligt på fancy guldfisk och betta fiskar.

Sömnsjuka – fisken ligger som om den är död men simmar iväg om man rör den. Orsak: Störd metabolism pga termal eller osmotisk chock alternativt virusangrepp (CEV)

Förgiftning! Ammoniak - klor - koppar och andra gifter kan orsaka obalans i vattnet, alternativt apatiskt hängande i vattenytan.

Kan bero på problem med simblåsan (om fisken inte kan hålla sig flytande utan att samtidigt simma) eller skadad rygg, se krokig rygg!

Parasit och virus är smittsamt och flera fiskar insjuknar. Bakteriella infektioner kan läka ut av sig själv, annars kan man prova behandling med antibiotika.

Undvik överutfodring! Ge uppblötat foder och foder som sjunker till känsliga fiskar. Gröna ärtor kan hjälpa mot förstoppning. 

Osmotisk chock och CEV (Carp Edema Virus) kan behandlas med salt. För CEV 0,6 % salt och en temp mellan 22 och 26 grader. Osmotisk Chock 0,3 % salt och tillskott av kalcium.

Misstänks förgiftning flytta om möjligt fiskarna omgående till rent vatten, annars påbörja vattenbyte med rent vatten. Spåra orsak till förgiftning om det inte redan står klart.

Salt 0,3 % för att avlasta njurar och lindra osmotisk stress som ofta uppstår. 

Tappar/ändrar färg, tappar fjäll

Stress, vattentemperatur och kvalitet. Foder och arvsanlag. Koi kan tappa sina färger vid sjukdom typ bakterieangrepp. Fjäll som reser sig och faller av = bakterieangrepp.

 

Krokig rygg

Långsam förändring, ofta medfödda defekter eller defekter pga näringsbrist i yngelstadiet, blir tydligare och framträder mer när fisken växer. Inget man kan göra åt detta :(

Snabba förändringar kan bero på förgiftning, näringsbrist, elektrisk chock (strömförande apperatur i dammen eller blixtnedslag), bakterieinfektion. Akut efter blixtnedslag ses ofta en blödning i huden över ryggen.

Trauma, ovarsam hantering etc.

Fiskar med skador på ryggraden simmar mer med framdelen av kroppen än med stjärten, vilket ger ett knyckigt intryck. 

Vid misstanke om förgiftning, byt vatten!

Kontrollera om det finns något strömförande i dammen.

För att konstatera och kartlägga skador på ryggraden behövs röntgen. Bruten rygg kan behandlas med antiinflammatorisk och smärtstillande medicin.

Observera att näringsbrist kan försvaga skelettet, försämra muskelfunktion mm. Se över foder och näringsintag för dina fiskar.

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen