Söva Koi

Det är lämpligt att använda någon typ av bedövningsmedel om man måste ta upp en fisk för att undersöka den mer grundligt, rengöra eventuella sår eller ge sprutor. Det minskar stressen för fisken samt underlättar hantering, vilket är en fördel om man ska kunna utföra någonting vettigt, utan att riskera skada fisken. 

Som vanligt krävs en del planering. Själva bedövningsbadet görs i ordning i förväg i en balja som rymmer tillräckligt med vatten för att täcka fisken. Badet görs på vatten från dammen och ska helst stå 15-20 minuter innan man lägger i fisken. Detta förbättrar verkningsgraden av de flesta medel. När man sedan lägger fisken i bedövningsbadet måste alla grejor man behöver, för eventuell behandling, finnas inom räckhåll. Fiskar får inte lämnas obevakade i badet och de ska heller inte ligga i längre än vad som är nödvändigt för att uppnå önskad grad av sövning. 

När du mäter upp vattnet till badet, räkna antalet liter, då bedövningsmedlet ska doseras efter detta. Det är en fördel att ha badet stående nära dammen så att man inte behöver flytta fisken så långt. Om fisken ska tas upp helt, för rengöring av sår eller dylikt, behövs något att lägga den på. Vanligast är att man använder några gamla frottéhanddukar som man blöter och täcker in fisken i. Själv föredrar jag att arbeta såg lågt som möjligt, typ på marken, för att eliminera risken att fisken kan falla om den skulle sprattla till. 

Så fort fisken lagt sig på sidan, kan du börja undersöka den. Kontrollera sedan sövningen genom att balansera fisken ovan vattnet i en hand. Rör den sig inte på 10 sekunder är det lagom att ta upp den. När du är klar kan du påskynda uppvaknandet genom att hålla fisken över en syre sten eller med öppen mun i riktning mot t.ex. returen från filtret. Alternativt bara för fisken fram och tillbaka i vattnet, så hjälper det syret till gälarna.

Många känner oro för och är ängsliga över att söva sina koi och visst, det finns alltid en risk samt att det är ansträngande för fisken. Man får dock inte glömma att det är än mer ansträngande för fisken att inte bli bedövad, plus att sannolikheten är större att resultatet av det du ville uppnå blir sämre. Risken att fisken far illa ökar och man får nog även räkna med att fisken måste tas upp igen, för att det inte blivit ordentligt gjort första gången. En sövd fisk kanske inte vaknar upp igen men den risken är så liten att den lätt övervägs av alla fördelar som sövning medför. 

Det finns gott om tid när fisken är sövd. Inte för att man ska ha fisken uppe onödigt länge men det är viktigt, att ta sig den tid som behövs utan att stressa. Det underlättar om man, innan fisken sövs, noga tänkt igenom och planerat det man ska göra. Då kan man arbeta mer lugnt och metodiskt utan att glömma hälften. 

Passa på att göra en grundlig undersökning under tiden fisken sövs. Redan efter att fisken lagt sig på sidan i bedövningsbadet, kan man börja titta igenom den. Kontrollera att det inte finns några sår eller annat konstigt någonstans på kroppen. Se över alla fenor, kolla så att gälarna ser friska ut och att inget verkar onormalt i munnen. När undersökningen är klar, kan du testa graden av bedövning genom att lyfta fisken ur vattnet och balansera den i ena handen. Om fisken inte är tillräckligt sövd kommer den att slå till reflexmässigt med stjärten. Gör den inte det och är helt stilla i 10 sekunder, är den lagom bedövad för att tas upp. 

Det är viktigt att skydda fiskens slemlager när man tar upp den. Se till att ha väl genom blötade handdukar och täck så stor yta som möjligt av fisken. Vi vet heller inte hur pass medvetna fiskarna är under narkosen, så om man kan lägga över huvudet hjälper det att hålla fisken lugn. Slabba inte omkring med skarpa vätskor vid exempelvis sårrengöring, då frisk vävnad kan ta skada av att fisken ligger i dessa. 

Som regel är det aldrig några problem att få liv i fisken igen. Oftast räcker det att lägga tillbaka den i dammen igen. Jag brukar hålla den strax under ytan, med bägge händerna som support, tills den själv kan hålla sin balans och vill simma iväg. Tycker man det tar lång tid kan man hjälpa fisken igång genom att föra den fram och tillbaka i vattnet. Håll munnen öppen så att vattnet tillåts flöda över gälarna. Ett ännu mer effektivt sätt att ge konstgjort andning, är att hålla fisken med öppen mun mot en vattenström, typ returen från ditt filter. 

Kom ihåg:

  • Att noga tänka igenom och planera det du ska göra
  • Att läsa bruksanvisningarna för de preparat du planerar att använda
  • Att ta fram allt som kan tänkas behövas så att det finns inom räckhåll när du arbetar med fisken
  • Att räkna antalet liter vatten du tar till bedövningsbadet
  • Att ta den tid som behövs för att göra det du satt dig för att göra
  • Att skydda fisken samt göra det så säkert och bekvämt som möjligt för den under hela behandlingen