Betalsätt

Referensvärden vattenkvalitet

Koi är fiskar med bra anpassningsförmåga både vad gäller vattnets hårdhet, som till pH och temperatur. Det spelar alltså inte så stor roll om man har mjukt eller hårt vatten, så länge värdena ligger stabilt. Svängningar i pH, temperatur och konduktivitet framkallar stress som kan leda till att fiskar blir sjuka och dör i förtid.

Var noga med att kontrollera din vattenkvalitet. Bäst är att använda dropptest. Testa alltid ammoniak och nitrit när du startar upp ett filter eller har hög belastning. Kolla pH och KH regelbundet om du har mjukt vatten. Rengör filterna och byt vatten ofta. Hur mycket som behövs avgörs av vilken belastning man har.

Temperaturen ska helst inte skifta med mer än 3 grader över ett dygn. I små eller grunda dammar kan temperaturskiftningar bli ett problem, speciellt på vår och höst när nätterna kan bli kalla.

 

Temperatur 10 - 30 ° PBT* 22 - 28 °C. Min 4 °C  Max 35 °C
pH 6.0 till 8.5 Att föredra 7.5 - 8.0
Total hårdhet, GH 10 - 15 dH° Mängd lösta mineraler i vattnet. Huvudsakligen kalcium och magnesium
Karbonathårdhet, KH 5 - 9 dH° Under 2 dH° försuras vattnet gradvis
Konduktivitet 180 - 480 mS/cm  Lösta salter i vattnet
TDS* < 40 mg/l över ledningsvattnet  Ett högre värde visar att föroreningar byggts upp. TDS kan påverkas av olika vattenberedningsmedel.
Ammoniak, NH3 < 0,02 mg/l OBS! fri form NH3. Giftighet varierar med pH och temperatur. Noll i tolerans.
Nitrit, NO2 <0,1 mg/l Direkt skadligt över 0,5 mg/liter. Halter > 2,0 mg/l dödar koi.
Nitrat, NO3 < 40 mg/ över ledningsvattnet Koncentrationen över 300 mg/l kan vara dödligt.
Syre > 6 mg/l Koi dör om syrehalten sjunker under 3 mg/l. Syremättnaden i vatten minskar drastiskt i temperaturer över 30 °C. Även vissa behandlingsmedel kan sänka syrehalten i vattnet.
ORP* 100 - 300 mV  Mäter vattnets oxidationsförmåga. Mer organiska föroreningar i vattnet minskar oxidationen.
Klor < 0,002 mg/l Använd alltid klorbindare om kommunen klorerar kranvattnet!

 

*PBT = Preferred Body Temperature. TDS = Total Disolved Substanses. ORP = Oxidation-Reduction Potential


 

logga jordbruksverket Registrerad foderleverantör hos Jordbruksverket

emblem länstyrelsen Godkänd av Länsstyrelsen för handel med dammfisk

Ansluten till logga FTI och logo el-kretsen el-kretsen