VirescoTM

Aqua/Koi/Digester

Förbättrar vattenkvaliteten och bekämpar alger på ett naturligt sätt med hjälp av mikrober som reducerar näringsämnen och bryter ner organiskt maierial i fiskdammen.

Viresco Aqua 25 g

Viresco Aqua lanserades hösten 1997 och var från början avsett att förbättra hälsa och tillväxt i kommersiella fiskodlingar. Att Viresco Aqua även visade sig effektivt mot alger kom som en positiv sidoeffekt. Aqua innehåller en mix av mikrober som tar bort nitrAt och reducerar fosfat, bägge en näringskälla för alger. Aqua innerhåller också smutsätande mikrober (Viresco Digester) som bryter ner organiskt slam som samlas runt om och på botten i dammar.

Viresco Koi 25 g

Våren 2000 kom VirescoTM Koi som till största delen består av de mikrober som sänker nivån av nitrAt. De flesta koidammar hålls mycket rena och tillåter pga sättet de är konstruerade på, en högre belastning. Mängden nitrAt som produceras ökar samtidigt som behovet av smutsnedbrytande mikrober inte är lika stort.

Viresco Digester 25 g

Viresco Digester är speciellt utvalda mikrober som bryter ner och tar bort organiska restprodukter. De smutsätande mikroberna tillsätts med fördel i början av hösten och om våren, för att städa upp ordentligt. Smuts och slam som samlas i dammar är den största orsaken till att fiskar blir sjuka. VirescoTM Digester håller dammen ren, så att sjukdomsalstrare förhindras växa till och dina koi hjälps på så sätt att hålla sig friska. VirescoTM Digester ingår som en del av VirescoTM Aqua.

Användar anvisningar

Dosering Viresco Aqua och Koi

Rekommenderad dos 10 gram per 25.000 liter. Denna dos räcker i regel mer än tillräckligt i dammar med en normal belastning. Som normalt anses max 2,5 kg fisk per 4.500 liter vatten med en utfodring av standard pellets med <2% per kg kroppsvikt. Vid överbelastning, överdriven utfodring eller när foder används som innehåller hög procent protein, ska den rekommenderade dosen ökas. Mängden Viresco som krävs för att ta ner nitrAt till noll, är direkt kopplad till den mängd ammoniak som avges från fiskarna och inte strikt dammens vattenvolym.

Dosering Viresco Digester

Rekommenderad dos för Viresco Digester är satt till 10 gram per 27.000 liter. Denna dos räcker i regel mer än tillräckligt i dammar med en normal belastning. Vid hög belastning eller om mycket smuts har samlats i dammen, bör doseringen ökas.

Gör så Här:

Blanda ner i en stor spann med dammvatten. Låt stå mörkt några timmar med syresättning, typ en liten pump eller luftsten som rör runt i vattnet. Dosera ut på olika ställen i dammen framåt kvällen när solen gått ned. Stäng av Bio-UV och ozon anläggningar. Sörj för en god syresättning i dammen, då mikroberna behöver mycket syre för att kunna arbeta optimalt.

Det är viktigt att komma ihåg att eventuell behandling av dammen med kemikalier som kan skada biobakterierna i dina filter, även påverkar mikroorganismerna i VirescoTM’s produkter negativt.