Blogg

BT+ Green Control

Green Control mot sväv- och trådalger i dammen

Green Control är en helt naturlig produkt för att bekämpa svävalger / trådalger och för att kontrollera vattenkvaliteten. Green Control är en produkt utan tillsats av biocider, zinkoxider eller kopparföreningar. Även en tredubbelt överdos kommer inte att skada fisk eller växter.Green Control tar bort de näringsämnen algerna behöver för att växa ur vattnet. Med den förbättrade formeln visar det goda resultat redan vid låga vattentemperaturer. Green Control är också lämplig för simbassänger och är ofarlig för människor och djur. Vattenturbiditeten försvinner med Green Control och bidrar därmed till kristallklart vatten.

 • 1 kg för 40.000 liter
 • 2.5 kg för 100.000 liter
 • 5 kg för 200.000 liter
 • 10 kg för 400.000 liter

Frågor om karantän

Varför karantän?

Det finns minst två goda skäl till att ha en karantän. Det ena är om någon av ens koi blir sjuk eller drabbas av en skada. Man kan då isolera den från de andra och ge specifik vård som just den fisken behöver.

Andra anledningen är att undvika sjukdomsutbrott i sin fiskbesättning när man köper in nya koi. Flytt till ny miljö innebär stress som sänker immunförsvaret. Det gör ny fisk extra utsatt för patogener den antingen bär med sig själv, eller blir utsatt för i den nya omgivningen. En bra karantän är alltså ett sätt att skydda, både dina nya och gamla koi, den första kritiska tiden. Någon hundraprocentig garanti för att det inte kan uppstå problem, är karantänen däremot inte. Det är alltid ett risktagande att blanda in ny fisk. Karantän hjälper dock till att ’mota Olle i grind’ och kan bespara dig en massa onödig gråt och tandagnissel.

Fortsätt läsa ”Frågor om karantän”

Fish Pharma GTC

Fish Pharma GTC används mot alla encelliga parasiter och sötvattensvamp. Aktiv substans per liter: acriflavine 7 g, malakitgrön 7 g. Bruksanvisning: Dosera 17 ml per 1000 liter vatten dag 1, 3 och 5. Stäng av UV-ljus och Ozone generatorer under hela behandlingen. Byt 10% vatten dag 2 och 4 samt 25% på dag 6. Mata inte fiskarna under pågående behandling.

Varningar:

 • Använd ej denna produkt inomhus.
 • Använd skyddshanskar.
 • Håll utom räckhåll för barn.
 • Använd ej i vatten med en hårdhet under 5 dH.
 • Endast för prydnadsfisk.
 • Förvara i rumstemperatur.

Colombo Bi-Clear

Colombo BiClear renar vattnet i din damm på ett naturligt sätt. Colombo BiClear är en kombination av två mineral som gemensamt verkar för kristallklart och friskt vatten. Komponent 1 fungerar som ett flytande filter som binder till sig organiska föroreningar och giftiga substanser. Komponent 2 tillför mineraler som är essentiella för allt liv i dammen och hjälper till att hålla vattnet friskt och klart. Använd Colombo BiClear regelbundet för att motverka grönt sväv och grums i dammen.

Dosering: I nystartade eller hårt nedsmutsade dammar, tag 15 ml per 1.000 liter dammvatten, 5 dagar i rad. Underhållsdosering: 15 ml per 1.000 liter dammvatten varje vecka. Gör så här: Blanda ut rätt mängd pulver i en spann eller kanna med ljummet vatten. Distribuera jämt över dammen. Häll aldrig direkt på växter. Vattnet grumlas temporärt i 24 – 48 timmar efter dosering. Eftersom Colombo BiClear bara innehåller naturliga ingredienser är det helt ofarligt att överdosera. Aktiva substanser: zeolite och bentonite

Colombo Algisin

Colombo Algisin är ett kraftfullt algmedel som dödar trådalger snabbt och effektivt. Efter bara några dagar kan algerna lätt avlägsnas med en finmaskig håv. Colombo Algisin innehåller en biocid som är ofarligt för fiskarna vid rätt dosering. Vattenväxter kan påverkas negativt men repar sig i regel snabbt. Rekommenderas vid okontrollerad tillväxt av trådalger i dammen. Aktiv substans: Monolinuron 2,9 mg/gram

Dosering: 15 ml per 300 liter vatten. Upprepa dosering efter 14 dgr. Gör så här: Beräkna vattenvolym så noga som möjligt. Kontrollera vattenkvaliteten med den medföljande stickan. Korrigera om nödvändigt. Mät upp rätt mängd Algisin och blanda rör ut i spann eller kanna med vatten. Distribuera jämt runt om i dammen. Aktivt kol och zeolit ska avlägsnas från dammen och eventuellt ozon ska vara avstängt under behandlingstiden. Det är viktigt att försöka avlägsna så mycket som möjligt av döda alger för att minska belastningen på vattnet.

Varningar:

 • Förvara i orginalförpackningen väl försluten, torrt i rumstemperatur.
 • Håll utom räckhåll för barn.andas ej in damm från produkten.
 • Tvätta händerna efter kontakt med produkten.
 • Farligt att förtära.
 • Endast för dammar med prydnadsfisk.

Bactoplus Ohmizu

Bactoplus Ohmizu – hemligheten till utmärkt vatten från Japan! Bactoplus Ohmizu gör vattnet i din damm optimalt för att hålla koi. I den japanska Niigata regionen odlas koi med framgång sedan tidernas begynnelse och fram till idag är det Niigata som levererar mest högkvalitativa koi för show. En av hemligheterna är vattnet. Inte för inte är det bästa riset i Japan också odlat vid Niigata. Vatten från bergen är naturligt rent och mycket rikt på mineraler. Bactoplus Ohmizu har analyserat vatten från Niigata och utvecklat Ohmizu. Med Ohmizu tillsatt vattnet i din damm tillförs värdefulla mineral, föroreningar absorberas och de särskilda Bactoplus bakterierna som har lagts till produkten för att förbättra filtreringsprestanda, tar bort slam och organiska föroreningar. Resultatet är kristallklart och friskt vatten, rikt på mineraler som är nödvändiga för en sund utveckling av din Koi.

Startdos eller  vid problem: 25 ml per 1000 liter vatten, upprepa efter 2 dagar. Underhåll: varje 14 dagar 25 ml/1000 liter vatten

Aqua Xtreme

Microbe-Lift AQUA XTREME är en mycket bra vatten konditionerare som är speciellt framtagen för användning i dammar med koi och guldfisk. Microbe-Lift AQUA XTREME är till stor nytta för att mildra nivåerna av ammoniak och nitrit vid uppstart av en ny damm eller karantän. Används också med fördel vid stora vattenbyten, när nya fiskar introduceras i dammen och när man transporterar koi. Det är mycket viktigt att använda Microbe-Lift AQUA XTREME om man tillsätter kommunalt vatten till dammen som man kan misstänka innehålla kloraminer. Konventionella vatten koditionerare oskadligör enbart klor men gör inget åt ammoniaken som frigörs när kloramin bryts ner. Microbe-Lift AQUA XTREME oskadliggör både klor och ammoniak. Dosering: 100ml per 750 liter vatten.

Fördelar:

 • Oskadliggör Nitrit
 • Tar bort och oskadliggör klor och ammoniak
 • Bryter ner kloraminer
 • Oskadliggör koppar och andra tungmetaller
 • Boostar alkaliniteten
 • Tillför viktiga electrolyter
 • Tillför en 3-komponents ersättning för skadat slemlager
 • Hjälper till att reducera stress
 • Gör kranvatten fiskvänligt med omedelbar verkan.

Aqua Silver narcosis

Aqua Silver narcosis är ett bedövningsmedel avsett för koi och annan prydnadsfisk.Aktiv substans: Phenoxyetanol. Dosering: 5 ml per 10 liter vatten. Bruksanvisning: Mät upp lämplig mängd dammvatten i en balja. Tillsätt rätt dos bedövningsmedel och blanda väl. Låt stå 10 – 15 minuter innan du lägger i fisken. Efter några minuter i badet tappar fisken medvetandet och lägger sig på sidan. Ta upp fisken och lägg på en blöt handduk. Täck så mycket som möjligt av fisken med handduken för att skydda den. Efter utförd behandling sätts fisken tillbaka i dammen. För snabbare återhämtning, kan du hjälpa fisken med att få igång andningen genom att dra den framåt i vattnet med öppen mun eller hålla den vid t.ex filterreturen så att vattnet flödar in i munnen och över gälarna.

Läs mer om att söva koi här!