Blogg

Aqua Silver Fin&Wound Repair

Aqua Silver fin & woundrepair  är en skonsam sårvårdsprodukt för prydnadsfisk med en stark läkande effekt på hud och fenor. Tränger in i vävnaden och sitter kvar mycket bra. Aqua Silver fin & woundrepair innehåller: Eth alkohol, propolis, M-oxylatVarningar:Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar.Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn

Genki4Fish

Genki4Fish Color&Growing är ett helfoder anpassat för alla prydnadsfiskar i akvarier och i dammar. Långsamt sjunkande pellets, storlek 2 mm. Rekommenderad vattentemperatur: 8 grader och uppåt.

Sammansättning: 40% fiskmjöl*, 60% vegetabiliska råvaror från strikt kontrollerade producenter** (vete, soja expeller, torkad spirolina, paprika, morötter, örter, vitlök)*endast från certifierat fiske.**Samtliga råvaror är ekologiska med undantag för spirolina. Analys: Råprotein 40 %, råfett 6,7 %, växttråd 0,9 %, aska 12,7 %. Tillsatser per kg: Vitamin A (E 672)18000 I.E., Vitamin D3 (E 671) 1500 I.E., Vitamin E (All rac-alpha-Tocopherylacetate 3a700) 150 mg, Vitamin C 200 mg (Ascorbylmonophosphate-Calcium-Sodium-Salt). Anvisningar för utfodring: Ge flera gånger om dagen i små portioner som fiskarna äter upp inom 4 – 5 minuter. Tänk på att foder med hög andel protein belastar vattnet hårt. Kontrollera därför regelbundet din vattenkvalitet med tester för ammoniak och nitrit.

Om Koi

Koi är intelligenta fiskar som behöver samma vård och omsorg som andra husdjur

Ordet koi är japanska och betyder karpfisk, vilket är precis vad koi är, helt vanlig karp. Det började för flera hundra år sedan med att japaner odlade vanlig karp till mat i sina vattenreservoarer. Med tiden uppstod mutationer som man sedan fortsatt att avla på i generationer. Resultatet är de vackra prydnadsfiskar vi ser idag. De kallas dammens levande juveler och finns i alla möjliga färger och mönster. Det arrangeras shower och utställningar runt om i världen, där koi samlare visar upp sina ögonstenar. De riktigt fina fiskarna betingar höga priser, men för den som inte tycker skönhet spelar så stor roll, finns också billiga.

Fortsätt läsa ”Om Koi”

Söva Koi

Det är lämpligt att använda någon typ av bedövningsmedel om man måste ta upp en fisk för att undersöka den mer grundligt, rengöra eventuella sår eller ge sprutor. Det minskar stressen för fisken samt underlättar hantering, vilket är en fördel om man ska kunna utföra någonting vettigt, utan att riskera skada fisken. 

Fortsätt läsa ”Söva Koi”

Morenicol Lernex Pro

Morenicol Lernex Pro innehåller 3 olika aktiva substanser och är speciellt utvecklad för resistenta gäl- och skinnmaskar på prydnadsfisk.

  • 1000 ml räcker till 20.000 liter dammvatten
  • 2500 ml – räcker till 50.000 liter dammvatten

Dosering: 1 ml per 20 liter dammvatten (50 ml per 1000 liter) Doseringsmått, 15 ml = 18 gram, finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

I början av behandling med Lernex-Pro kan parasiternas aktivitet öka, vilket irriterar fiskarna mer. Håll ett noga öga och se till att fisk inte kan hoppa ur dammen. Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%.

Koidokter Anti-Worm

Anti-Worm från ’The Koidokter’ Maarten Lammens, räcker till behandling av 50 m3 dammvatten

Koidokter Anti-Worm är ett preparat verksamt mot skinnmaskar (Gyrodactylus), gälmaskar (dactylogyrus) och invärtes maskar.

Dosering: 6 gram per 1000 liter dammvatten. Lös upp med lite dammvatten i en hink eller vattenkanna innan det administreras jämt i dammen. Mot gälmask upprepa behandlingen efter ca 6 dagar. Använd endast 80% av dosen om pH är lägre än 7!Filtret kan fortsätta att arbeta under behandlingen. UV och ozon stängs av i 4 dagar. En vecka efter den sista behandlingen görs ca 20% vatten. Det är tillåtet att mata fiskarna måttligt under behandlingstiden. Koidokter Anti-Worm innehåller flubendazol och skadar inte filtret

Varningar! Kan användas för alla dammfiskar utom arter av guldfisk, som kan få en allergisk reaktion på den aktiva substansen.Denna behandling ska inte kombineras med andra kemikalier.Används inte under 7 °C.Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.Undvik att svälja eller andas in damm.

Väteperoxid

Vid akut syrebrist i dammen samt för att avsluta behandling med kaliumpermanganat. Dosera 8 ml per 1000 liter dammvatten. Späd med dammvatten i en stor vattenkanna och tillsätt långsamt i dammen. Var noga med att inte hälla direkt på fiskarna. Bruksanvisning och säkerhetsdata på svenska medföljer produkten.

Förpackning: 1 liter → 125.000 liter

VARNING! Läs bipacksedeln innan du använder produkten.

Varningar: Frätande, var aktsam när du tillsätter väteperoxid i dammen. Håll utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring, uppsök genast läkare. Risk för allvarliga ögonskador. Oxiderar metall. Om flaskan känns spänd/ uppblåst, öppna och stäng korken för att släppa ut övertryck. Förvaras mörkt och svalt.

OBS! Får ej användas till sårrengöring

Privatpersoner behöver tillstånd för denna produkt!

Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat används som oxideringsmedel av parasiter, bakterier och svamp på prydnadsfisk samt för nedbrytning av organiska föroreningar i dammar. Bruksanvisning och säkerhetsdata på svenska medföljer produkten. Guldid kan vara känslig för behandling. Giftigt för stör!

VARNING! Läs bipacksedeln noga innan du använder produkten.
  • Får ej förtäras
  • Undvik hudkontakt
  • Vid stänk i ögonen spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare.
  • Kan reagera häftigt med oxiderbara ämnen.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Obs! Läs bipacksedeln innan du använder produkten.

Tom förpackning lämnas till insamling av miljöfarligt avfall!

Finns i förpackning 250 g och 1.5 kg

Genki4Koi

Genki4Koi är ett foder tillverkat av naturliga råvaror producerade på ett för miljön hållbart sätt. Tillverkat i Tyskland: αDE-BY-100078. Ansvarig foderleverantör: info@koi-garden.it

Anpassa antalet utfodringar efter vattentemperaturen. Ge ej mer än fiskarna hinner äta upp inom 4 – 5 minuter. Alla foder av märket Genki4 kan med fördel kombineras med varandra.

Genki4Koi finns i flera varianter, flytande eller sjunkande, för alla tider på året.

Color&Power 4 kg

Genki4Koi Color&Power är ett helfoder för koi i alla åldrar. Främjar tillväxt och färg. Flytande pellets, storlek 5 mm. Rekommenderad vattentemperatur: 14 grader och uppåt.

Immune-Plus 4 kg

Genki4Koi Immune-Plus är ett helfoder för koi i alla åldrar, hela året om. Flytande pellets, storlek 5 mm. Rekommenderad vattentemperatur: 4 grader och uppåt. Något lägre proteinhalt vilket lämpar sig väl i lägre vattentemperaturer.

Fortsätt läsa ”Genki4Koi”