Koidokter Sedation, 60 ml

Koidokter Sedation innehåller 100% naturlig oil of clove och ska användas för mild sedering av prydnadsfisk. Clove oil är en biologisk produkt utan negativa biverkningar eller bieffekter för miljön. Rätt använd är Koidokter Sedation säkert och fisken återhämtar sig fort.

Dosering: 5ml per 10 liter vatten. Sedera alltid fisken utanför dammen i separat balja och håll den under konstant observation!