Sabbactisun

Sabbactisun för behandling av bakteriella infektioner på prydnadsfisk.Unik sammansättning av olika örtextrakt som stimulerar fiskens immunförsvar och påskyndar läkning av skadad vävnad. Produkten är helt fri från kemikalier och är 100% bionedbrytbar.

  • 1 liter koncentrat räcker för behandling av totalt 100.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 100 liter vatten, dagligen i upp till 14 dagar.
  • 0.5 liter normal räcker till totalt 10.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 20 liter vatten dagligen i upp till 14 dagar.Även lämplig som understödjande behandling vid acklimatisering av ny fisk och behandling med antibiotika. Samma dosering!

100 % naturlig och miljövänlig. Påverkar inte dina biofilter. Verksam även mot bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika. Helt nedbrytbar utan skadliga restprodukter.