VirescoTM

Aqua/Koi/Digester

Förbättrar vattenkvaliteten och bekämpar alger på ett naturligt sätt med hjälp av mikrober som reducerar näringsämnen och bryter ner organiskt maierial i fiskdammen.

Viresco Aqua 25 g

Viresco Aqua lanserades hösten 1997 och var från början avsett att förbättra hälsa och tillväxt i kommersiella fiskodlingar. Att Viresco Aqua även visade sig effektivt mot alger kom som en positiv sidoeffekt. Aqua innehåller en mix av mikrober som tar bort nitrAt och reducerar fosfat, bägge en näringskälla för alger. Aqua innerhåller också smutsätande mikrober (Viresco Digester) som bryter ner organiskt slam som samlas runt om och på botten i dammar.

Viresco Koi 25 g

Våren 2000 kom VirescoTM Koi som till största delen består av de mikrober som sänker nivån av nitrAt. De flesta koidammar hålls mycket rena och tillåter pga sättet de är konstruerade på, en högre belastning. Mängden nitrAt som produceras ökar samtidigt som behovet av smutsnedbrytande mikrober inte är lika stort.

Viresco Digester 25 g

Viresco Digester är speciellt utvalda mikrober som bryter ner och tar bort organiska restprodukter. De smutsätande mikroberna tillsätts med fördel i början av hösten och om våren, för att städa upp ordentligt. Smuts och slam som samlas i dammar är den största orsaken till att fiskar blir sjuka. VirescoTM Digester håller dammen ren, så att sjukdomsalstrare förhindras växa till och dina koi hjälps på så sätt att hålla sig friska. VirescoTM Digester ingår som en del av VirescoTM Aqua.

Användar anvisningar

Fortsätt läsa ”VirescoTM”

BT+ Green Control

Green Control mot sväv- och trådalger i dammen

Green Control är en helt naturlig produkt för att bekämpa svävalger / trådalger och för att kontrollera vattenkvaliteten. Green Control är en produkt utan tillsats av biocider, zinkoxider eller kopparföreningar. Även en tredubbelt överdos kommer inte att skada fisk eller växter.Green Control tar bort de näringsämnen algerna behöver för att växa ur vattnet. Med den förbättrade formeln visar det goda resultat redan vid låga vattentemperaturer. Green Control är också lämplig för simbassänger och är ofarlig för människor och djur. Vattenturbiditeten försvinner med Green Control och bidrar därmed till kristallklart vatten.

  • 1 kg för 40.000 liter
  • 2.5 kg för 100.000 liter
  • 5 kg för 200.000 liter
  • 10 kg för 400.000 liter

Colombo Algisin

Colombo Algisin är ett kraftfullt algmedel som dödar trådalger snabbt och effektivt. Efter bara några dagar kan algerna lätt avlägsnas med en finmaskig håv. Colombo Algisin innehåller en biocid som är ofarligt för fiskarna vid rätt dosering. Vattenväxter kan påverkas negativt men repar sig i regel snabbt. Rekommenderas vid okontrollerad tillväxt av trådalger i dammen. Aktiv substans: Monolinuron 2,9 mg/gram

Dosering: 15 ml per 300 liter vatten. Upprepa dosering efter 14 dgr. Gör så här: Beräkna vattenvolym så noga som möjligt. Kontrollera vattenkvaliteten med den medföljande stickan. Korrigera om nödvändigt. Mät upp rätt mängd Algisin och blanda rör ut i spann eller kanna med vatten. Distribuera jämt runt om i dammen. Aktivt kol och zeolit ska avlägsnas från dammen och eventuellt ozon ska vara avstängt under behandlingstiden. Det är viktigt att försöka avlägsna så mycket som möjligt av döda alger för att minska belastningen på vattnet.

Varningar:

  • Förvara i orginalförpackningen väl försluten, torrt i rumstemperatur.
  • Håll utom räckhåll för barn.andas ej in damm från produkten.
  • Tvätta händerna efter kontakt med produkten.
  • Farligt att förtära.
  • Endast för dammar med prydnadsfisk.