Sabbactisun

Sabbactisun för behandling av bakteriella infektioner på prydnadsfisk.Unik sammansättning av olika örtextrakt som stimulerar fiskens immunförsvar och påskyndar läkning av skadad vävnad. Produkten är helt fri från kemikalier och är 100% bionedbrytbar.

  • 1 liter koncentrat räcker för behandling av totalt 100.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 100 liter vatten, dagligen i upp till 14 dagar.
  • 0.5 liter normal räcker till totalt 10.000 liter vatten. Dosera 1 ml per 20 liter vatten dagligen i upp till 14 dagar.Även lämplig som understödjande behandling vid acklimatisering av ny fisk och behandling med antibiotika. Samma dosering!

100 % naturlig och miljövänlig. Påverkar inte dina biofilter. Verksam även mot bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika. Helt nedbrytbar utan skadliga restprodukter.

Propolis spray, 50 ml

Koidokter Propolis Spray är en 100% naturlig produkt producerad av bi. Propolis är fullt av medicinska substanser från växtriket som bin samlar ihop ute i naturen och sedan använder i sin bikupa.  Propolis hämmar tillväxt av bakterier och svamp, fäster bra på vävnad och löser inte upp sig i vatten, egenskaper som gör att det lämpar sig väl för försegling av sår och rodnader på prydnadsfisk.

Använd Koidokter Propolis Spray som försegling av sår efter rengöring med desinfektionsmedel eller som förebyggande på mindre skrapsår och rodnader. Appliceras enkelt med spraymunstycke. Fäster bäst om sårytan är torr.

Morenicol Medic Box

Komplett kit för behandling av skador och sår på dammfisk.

Förpackningen innehåller:

  • Morenicol Sedation – 20 ml bedövningsmedel baserad på oil of clove.
  • Morenicol Wound Clean – 50 ml sårdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid.
  • Morenicol Propolis – 50 ml sår försegling baserad på propolis.
  • Förbrukningsmaterial – latex handskar

Koidokter Sedation, 60 ml

Koidokter Sedation innehåller 100% naturlig oil of clove och ska användas för mild sedering av prydnadsfisk. Clove oil är en biologisk produkt utan negativa biverkningar eller bieffekter för miljön. Rätt använd är Koidokter Sedation säkert och fisken återhämtar sig fort.

Dosering: 5ml per 10 liter vatten. Sedera alltid fisken utanför dammen i separat balja och håll den under konstant observation!

Aqua Silver narcosis

Aqua Silver narcosis är ett bedövningsmedel avsett för koi och annan prydnadsfisk.Aktiv substans: Phenoxyetanol. Dosering: 5 ml per 10 liter vatten. Bruksanvisning: Mät upp lämplig mängd dammvatten i en balja. Tillsätt rätt dos bedövningsmedel och blanda väl. Låt stå 10 – 15 minuter innan du lägger i fisken. Efter några minuter i badet tappar fisken medvetandet och lägger sig på sidan. Ta upp fisken och lägg på en blöt handduk. Täck så mycket som möjligt av fisken med handduken för att skydda den. Efter utförd behandling sätts fisken tillbaka i dammen. För snabbare återhämtning, kan du hjälpa fisken med att få igång andningen genom att dra den framåt i vattnet med öppen mun eller hålla den vid t.ex filterreturen så att vattnet flödar in i munnen och över gälarna.

Läs mer om att söva koi här!

Aqua Silver Fin&Wound Repair

Aqua Silver fin & woundrepair  är en skonsam sårvårdsprodukt för prydnadsfisk med en stark läkande effekt på hud och fenor. Tränger in i vävnaden och sitter kvar mycket bra. Aqua Silver fin & woundrepair innehåller: Eth alkohol, propolis, M-oxylatVarningar:Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar.Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn

Väteperoxid

Vid akut syrebrist i dammen samt för att avsluta behandling med kaliumpermanganat. Dosera 8 ml per 1000 liter dammvatten. Späd med dammvatten i en stor vattenkanna och tillsätt långsamt i dammen. Var noga med att inte hälla direkt på fiskarna. Bruksanvisning och säkerhetsdata på svenska medföljer produkten.

Förpackning: 1 liter → 125.000 liter

VARNING! Läs bipacksedeln innan du använder produkten.

Varningar: Frätande, var aktsam när du tillsätter väteperoxid i dammen. Håll utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring, uppsök genast läkare. Risk för allvarliga ögonskador. Oxiderar metall. Om flaskan känns spänd/ uppblåst, öppna och stäng korken för att släppa ut övertryck. Förvaras mörkt och svalt.

OBS! Får ej användas till sårrengöring

Privatpersoner behöver tillstånd för denna produkt!

Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat används som oxideringsmedel av parasiter, bakterier och svamp på prydnadsfisk samt för nedbrytning av organiska föroreningar i dammar. Bruksanvisning och säkerhetsdata på svenska medföljer produkten. Guldid kan vara känslig för behandling. Giftigt för stör!

VARNING! Läs bipacksedeln noga innan du använder produkten.
  • Får ej förtäras
  • Undvik hudkontakt
  • Vid stänk i ögonen spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare.
  • Kan reagera häftigt med oxiderbara ämnen.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Obs! Läs bipacksedeln innan du använder produkten.

Tom förpackning lämnas till insamling av miljöfarligt avfall!

Finns i förpackning 250 g och 1.5 kg