Referensvärden vattenkvalitet

Koi är fiskar med bra anpassningsförmåga både vad gäller vattnets hårdhet, som till pH och temperatur. Det spelar alltså inte så stor roll om man har mjukt eller hårt vatten, så länge värdena ligger stabilt. Svängningar i pH, temperatur och konduktivitet framkallar stress som kan leda till att fiskar blir sjuka och dör i förtid.

Var noga med att kontrollera din vattenkvalitet. Bäst är att använda dropptest. Testa alltid ammoniak och nitrit när du startar upp ett filter eller har hög belastning. Kolla pH och KH regelbundet om du har mjukt vatten. Rengör filterna och byt vatten ofta. Hur mycket som behövs avgörs av vilken belastning man har.

Temperaturen ska helst inte skifta med mer än 3 grader över ett dygn. I små eller grunda dammar kan temperaturskiftningar bli ett problem, speciellt på vår och höst när nätterna kan bli kalla.

Fortsätt läsa ”Referensvärden vattenkvalitet”

Bactoplus BSO, 1 liter

Sludge Buster – 1 liter räcker till 10.000 liter

Bactoplus BSO är en mix av levande mikroorganismer som är specialiserade på att bryta ner slam och organiskt avfall i vattenmiljöer. Dosera  20 ml Bactoplus BSO per 1,000 liter vatten. Omskakas innan dosering! Fördela Bactoplus BSO jämt över dammen och i filterna. Utrustning som UV ljus och ozon ska vara avstängt minst 3 dgr efter dosering. För bästa resultat tillsätt Bactoplus BSO varje vecka eller använd som komplement till Bactoplus Ohmizu. Verksam ner till 6 grader !

Fördelar med att använda Bactoplus BSO:

 • Minskar organiskt avfall i dammen och hjälper på så sätt till att hålla ner antalet patogena bakterier och parasiter.
 • Mindre slam i filterna vilket gynnar de goda nitrifikationsbakterierna.
 • Renar vattnet från partiklar, tungmetaller, rester av mediciner och klor

VirescoTM

Aqua/Koi/Digester

Förbättrar vattenkvaliteten och bekämpar alger på ett naturligt sätt med hjälp av mikrober som reducerar näringsämnen och bryter ner organiskt maierial i fiskdammen.

Viresco Aqua 25 g

Viresco Aqua lanserades hösten 1997 och var från början avsett att förbättra hälsa och tillväxt i kommersiella fiskodlingar. Att Viresco Aqua även visade sig effektivt mot alger kom som en positiv sidoeffekt. Aqua innehåller en mix av mikrober som tar bort nitrAt och reducerar fosfat, bägge en näringskälla för alger. Aqua innerhåller också smutsätande mikrober (Viresco Digester) som bryter ner organiskt slam som samlas runt om och på botten i dammar.

Viresco Koi 25 g

Våren 2000 kom VirescoTM Koi som till största delen består av de mikrober som sänker nivån av nitrAt. De flesta koidammar hålls mycket rena och tillåter pga sättet de är konstruerade på, en högre belastning. Mängden nitrAt som produceras ökar samtidigt som behovet av smutsnedbrytande mikrober inte är lika stort.

Viresco Digester 25 g

Viresco Digester är speciellt utvalda mikrober som bryter ner och tar bort organiska restprodukter. De smutsätande mikroberna tillsätts med fördel i början av hösten och om våren, för att städa upp ordentligt. Smuts och slam som samlas i dammar är den största orsaken till att fiskar blir sjuka. VirescoTM Digester håller dammen ren, så att sjukdomsalstrare förhindras växa till och dina koi hjälps på så sätt att hålla sig friska. VirescoTM Digester ingår som en del av VirescoTM Aqua.

Användar anvisningar

Fortsätt läsa ”VirescoTM”

BT+ Green Control

Green Control mot sväv- och trådalger i dammen

Green Control är en helt naturlig produkt för att bekämpa svävalger / trådalger och för att kontrollera vattenkvaliteten. Green Control är en produkt utan tillsats av biocider, zinkoxider eller kopparföreningar. Även en tredubbelt överdos kommer inte att skada fisk eller växter.Green Control tar bort de näringsämnen algerna behöver för att växa ur vattnet. Med den förbättrade formeln visar det goda resultat redan vid låga vattentemperaturer. Green Control är också lämplig för simbassänger och är ofarlig för människor och djur. Vattenturbiditeten försvinner med Green Control och bidrar därmed till kristallklart vatten.

 • 1 kg för 40.000 liter
 • 2.5 kg för 100.000 liter
 • 5 kg för 200.000 liter
 • 10 kg för 400.000 liter

Colombo Bi-Clear

Colombo BiClear renar vattnet i din damm på ett naturligt sätt. Colombo BiClear är en kombination av två mineral som gemensamt verkar för kristallklart och friskt vatten. Komponent 1 fungerar som ett flytande filter som binder till sig organiska föroreningar och giftiga substanser. Komponent 2 tillför mineraler som är essentiella för allt liv i dammen och hjälper till att hålla vattnet friskt och klart. Använd Colombo BiClear regelbundet för att motverka grönt sväv och grums i dammen.

Dosering: I nystartade eller hårt nedsmutsade dammar, tag 15 ml per 1.000 liter dammvatten, 5 dagar i rad. Underhållsdosering: 15 ml per 1.000 liter dammvatten varje vecka. Gör så här: Blanda ut rätt mängd pulver i en spann eller kanna med ljummet vatten. Distribuera jämt över dammen. Häll aldrig direkt på växter. Vattnet grumlas temporärt i 24 – 48 timmar efter dosering. Eftersom Colombo BiClear bara innehåller naturliga ingredienser är det helt ofarligt att överdosera. Aktiva substanser: zeolite och bentonite

Colombo Algisin

Colombo Algisin är ett kraftfullt algmedel som dödar trådalger snabbt och effektivt. Efter bara några dagar kan algerna lätt avlägsnas med en finmaskig håv. Colombo Algisin innehåller en biocid som är ofarligt för fiskarna vid rätt dosering. Vattenväxter kan påverkas negativt men repar sig i regel snabbt. Rekommenderas vid okontrollerad tillväxt av trådalger i dammen. Aktiv substans: Monolinuron 2,9 mg/gram

Dosering: 15 ml per 300 liter vatten. Upprepa dosering efter 14 dgr. Gör så här: Beräkna vattenvolym så noga som möjligt. Kontrollera vattenkvaliteten med den medföljande stickan. Korrigera om nödvändigt. Mät upp rätt mängd Algisin och blanda rör ut i spann eller kanna med vatten. Distribuera jämt runt om i dammen. Aktivt kol och zeolit ska avlägsnas från dammen och eventuellt ozon ska vara avstängt under behandlingstiden. Det är viktigt att försöka avlägsna så mycket som möjligt av döda alger för att minska belastningen på vattnet.

Varningar:

 • Förvara i orginalförpackningen väl försluten, torrt i rumstemperatur.
 • Håll utom räckhåll för barn.andas ej in damm från produkten.
 • Tvätta händerna efter kontakt med produkten.
 • Farligt att förtära.
 • Endast för dammar med prydnadsfisk.

Bactoplus Ohmizu

Bactoplus Ohmizu – hemligheten till utmärkt vatten från Japan! Bactoplus Ohmizu gör vattnet i din damm optimalt för att hålla koi. I den japanska Niigata regionen odlas koi med framgång sedan tidernas begynnelse och fram till idag är det Niigata som levererar mest högkvalitativa koi för show. En av hemligheterna är vattnet. Inte för inte är det bästa riset i Japan också odlat vid Niigata. Vatten från bergen är naturligt rent och mycket rikt på mineraler. Bactoplus Ohmizu har analyserat vatten från Niigata och utvecklat Ohmizu. Med Ohmizu tillsatt vattnet i din damm tillförs värdefulla mineral, föroreningar absorberas och de särskilda Bactoplus bakterierna som har lagts till produkten för att förbättra filtreringsprestanda, tar bort slam och organiska föroreningar. Resultatet är kristallklart och friskt vatten, rikt på mineraler som är nödvändiga för en sund utveckling av din Koi.

Startdos eller  vid problem: 25 ml per 1000 liter vatten, upprepa efter 2 dagar. Underhåll: varje 14 dagar 25 ml/1000 liter vatten

Aqua Xtreme

Microbe-Lift AQUA XTREME är en mycket bra vatten konditionerare som är speciellt framtagen för användning i dammar med koi och guldfisk. Microbe-Lift AQUA XTREME är till stor nytta för att mildra nivåerna av ammoniak och nitrit vid uppstart av en ny damm eller karantän. Används också med fördel vid stora vattenbyten, när nya fiskar introduceras i dammen och när man transporterar koi. Det är mycket viktigt att använda Microbe-Lift AQUA XTREME om man tillsätter kommunalt vatten till dammen som man kan misstänka innehålla kloraminer. Konventionella vatten koditionerare oskadligör enbart klor men gör inget åt ammoniaken som frigörs när kloramin bryts ner. Microbe-Lift AQUA XTREME oskadliggör både klor och ammoniak. Dosering: 100ml per 750 liter vatten.

Fördelar:

 • Oskadliggör Nitrit
 • Tar bort och oskadliggör klor och ammoniak
 • Bryter ner kloraminer
 • Oskadliggör koppar och andra tungmetaller
 • Boostar alkaliniteten
 • Tillför viktiga electrolyter
 • Tillför en 3-komponents ersättning för skadat slemlager
 • Hjälper till att reducera stress
 • Gör kranvatten fiskvänligt med omedelbar verkan.